Όμιλος Quest: Πέντε χρόνια προσφοράς συμπλήρωσε το IQbility

H θερμοκοιτίδα του Ομίλου Quest, IQbility, επένδυσε συνολικά 1.000.000 ευρώ στο οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, έχοντας υποστηρίξει 12 επιχειρήσεις στα 5 χρόνια λειτουργίας του.

Οι εταιρείες που υποστηρίχθηκαν προσέλκυσαν συνολικά κεφαλαία ύψους μεγαλύτερου των 10.000.000 ευρώ από την αγορά και δημιούργησαν περισσότερες από 100 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

Σε εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου στο “Gazarte”, παρουσιάσθηκε το σύνολο του έργου του IQbility, η συμβολή του στην επιχειρηματική εξέλιξη των ομάδων με τις οποίες συνεργάστηκε, αλλά και γενικότερα η συμμετοχή του στην ανάδειξη και ωρίμανση του ελληνικού οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων και στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ευρύτερα σε όλη την κοινωνία.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα μελλοντικά σχέδια του IQbility, καθώς και τα συμπεράσματα που αποκόμισε ο Όμιλος από την 5ετή αυτή δραστηριότητα – με κυριότερα τα εξής:
  • Η στενή συνεργασία startup και μεγάλων επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για να υπάρξει καλύτερη στόχευση και ταχύτερο αποτέλεσμα
  • Οι μεγάλες παραδοσιακές επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν πρακτικές startups και να μετασχηματιστούν, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις
  • Το όραμα, η ομαδική εργασία, η ευελιξία, η ταχύτητα, η υπομονή και η σκληρή δουλειά παραμένουν τα θεμελιώδη συστατικά επιτυχίας για όλους.
  • To IQbility θα συνεχίσει να επενδύει σε νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και να συμβάλλει με επιπλέον δράσεις (όπως τα IQbility Meetups) στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος.
Με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων με εξωστρέφεια στο χώρο της Τεχνολογίας, αλλά και τη συγκράτηση της διαρροής πνευματικού κεφαλαίου προς τις χώρες του εξωτερικού, ο Όμιλος Quest δημιούργησε το 2013 τη θερμοκοιτίδα IQbility. Στα 5 χρόνια λειτουργίας του, το IQbility έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική δομή υποστήριξης και προώθησης της ανάπτυξης του οικοσυστήματος, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί τη κορωνίδα των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Quest.businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα