ΕΛΕΤΑΕΝ: Μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών

Σε σχέση με σημερινά δημοσιεύματα του τύπου ότι προωθείται τροπολογία στη Βουλή για τη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών κατά 50%, ανακοινώνονται τα εξής: 

1. Το ύψος της μείωσης είναι υπερβολικά υψηλό. Είναι πολύ υψηλότερο από τα ποσά που είχαν αναγραφεί στον τύπο. 

2. Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει ζητήσει πολλές φορές αναλυτική τεκμηρίωση των ποσοτικών μεγεθών του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. από τον οποίο πληρώνονται οι παραγωγοί Α.Π.Ε.Tέτοια τεκμηρίωση δεν έχει παρουσιασθεί. 

3. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η προωθούμενη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών στηρίζεται σε αβέβαιους υπολογισμούς που δεν έχουν λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους, όπως ενδεικτικά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για το ΛΑΓΗΕ εξαιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές του προς τουςπαραγωγούς. 

4. Η Κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει και να εξηγήσει τι συνέπειες εκτιμά ότι θα έχει η προωθούμενη ρύθμιση στην αύξηση των καθυστερήσεων των πληρωμών των παραγωγών. 

5. Η Κυβέρνηση, η ΡΑΕ και ο ΛΑΓΗΕ οφείλουν να συζητήσουν αναλυτικά και τεκμηριωμένα με τον κλάδο των Α.Π.Ε. χωρίς αιφνιδιασμούς, πριν από οποιαδήποτε απόφαση. 

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή που έχει απευθύνει στο παρελθόν η ΕΛΕΤΑΕΝ, σε συνεργασία και με τον ΕΣΜΥΕ, στους αρμόδιους φορείς.
   


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα