Βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ για το 2017 (video)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκηρύξει το διαγωνισμό για το βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ για το 2018, με το οποίο επιβραβεύονται τέσσερις γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες έχουν επιτύχει να διαθέσουν μια καινοτομία στην αγορά.

Το βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ προβάλλει κάποιες μόνο από τις πολλές εξαιρετικές γυναίκες που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης. Οι προηγούμενες νικήτριες έχουν παρουσιάσει σημαντικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς όπως η ανοσολογία, οι τηλεπικοινωνίες και η ανάπτυξη λογισμικού.

Στον φετινό διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν γυναίκες κάθε ιθαγένειας οι οποίες διαμένουν σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και σε χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», και οι οποίες έχουν ιδρύσει μόνες τους ή με άλλους εταιρείες με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ. 
 


Για να συμβάλλει στην ανάδειξη της νέας γενιάς, ο διαγωνισμός του 2017 θα περιλαμβάνει επίσης και ένα βραβείο «Ανερχόμενης Καινοτόμου Γυναίκας» ύψους 20.000 ευρώ για μια γυναίκα επιχειρηματία κάτω των 35 ετών. Οι νικήτριες του 1ου, του 2ου και του 3ου βραβείου θα λάβουν 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ και 30.000 ευρώ αντίστοιχα.

Οι υποψήφιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017.epixeiro.gr

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα