Αύξηση τζίρου και κερδών για την ΙΟΝ το 2016

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2016 για τη σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ, καθώς αυξήθηκαν τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη της. Η εταιρεία είδε και τις εξαγωγές της αυξημένες σε αξία, δεν παραλείπει ωστόσο να επισημαίνει τα προβλήματα που παρατηρούνται γενικότερα στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η ΙΟΝ για τη χρήση του 2016, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 112,58 εκατ. ευρώ έναντι 108,47 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας αύξηση 3,78%. Ο όμιλος υπερδιπλασίασε τα προ φόρων κέρδη του, καθώς αυτά ανήλθαν το 2016 σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,76 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν το 2016 σε 41,55 εκατ. ευρώ έναντι 38,43 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι εξαγωγές της εταιρείας κατέγραψαν μείωση 9,31% ως προς τις ποσότητες, αλλά αύξηση 4,91% ως προς την αξία σε σύγκριση με το 2015. Το 39% του συνόλου των εξαγωγών της ION ήταν προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το υπόλοιπο 61% προς τις τρίτες χώρες, με κύριες αγορές αυτές της Αλβανίας, της Κύπρου, του Λιβάνου, των ΗΠΑ και της Αιγύπτου.

Η διοίκηση της εταιρείας προβαίνει στην οικονομική της έκθεση σε ειδικότερα σχόλια σε σχέση με τις εξαγωγές. «Αρνητικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των εξαγωγών παραμένουν η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της, η αβεβαιότητα στις αγορές της Μέσης Ανατολής και ο κατακλυσμός των αγορών που κατευθύνονται τα προϊόντα μας με αντίστοιχα προϊόντα τρίτων χωρών, φθηνότερα λόγω χαμηλού εργατικού κόστους και χαμηλής ποιότητας. Ολα αυτά συντελούν ώστε οι εξαγωγές μας να είναι εκτός κερδοφορίας με σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα», υπογραμμίζει.

Για το τρέχον έτος η εταιρεία θέτει ως βασική της επιδίωξη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της εξαγωγικής της βάσης.


kathimerini.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα