Φοροαπαλλαγές για επενδύσεις σε crowdfunding

Η χρηματοδότηση αφορά στο πλαίσιο της φάσης 2 του SME instrument, του Μηχανισμού της ΕΕ για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε δραστηριότητες καινοτομίας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ώριμου επιχειρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους - See more at: http://www.ekt.gr/el/news/20943#sthash.hTRYoNte.dpuf
 

Η βελγική κυβέρνηση ψήφισε την φοροαπαλλαγή ιδιωτών που επενδύουν σε εγκεκριμένες πλατφόρμες χρηματοδότησης (crowdfunding).

Οι φοροαπαλλαγές φθάνουν έως 45% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Οι πρώτες δύο πλατφόρμες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα φοροαπαλλαγών είναι η MyMicroInvest και η Bolero Crowdfunding (θυγατρική της τράπεζας KBC) ενώ αναμένεται να ενταχθούν και άλλες . Η πρόσφατη νομοθεσία στοχεύει στην ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της απασχόλησης σε αυτό το τομέα μια και οι φοροαπαλλαγές θα αποτελέσουν επιπλέον κίνητρο χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές.


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα