Ημερίδα ΕΒΕΘ: «Χρηματοδοτικά εργαλεία των τραπεζών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουν οι τράπεζες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης παγίων και κεφαλαίων κίνησης, με ευνοϊκούς όρους. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι εκπρόσωποι τεσσάρων Τραπεζών (Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς) παρουσίασαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουν, μέσω των συμφωνιών που έχουν συνάψει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλο πρόγραμμα που διαθέτουν για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα ένα «πανόραμα» χρηματοδοτήσεων παρουσίασαν οι: Σπυρίδων Ρεντετάκος, διευθυντής Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Τράπεζας Alpha, Δημήτρης Ζαψαλής, επικεφαλής Κέντρου Πιστοδοτήσεων Β2 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Εθνικής Τράπεζας, Γεώργιος Χατζησάρρου, διευθυντής Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Νέων Δανείων Βορείου Ελλάδος Τράπεζας Eurobank και Ελένη Πίτσιου και Μαρίνα Κωτσορίδη, στελέχη της Μονάδας Green Banking & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Τράπεζας Πειραιώς. Χαιρετισμό απηύθυνε ο προϊστάμενος του Τμήματος Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, Αντώνης Μπούμπουλας. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ιδιαίτερη αναφορά έγινε από στελέχη των τραπεζών στο COSME Loan Guarantee Facility, ένα πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους και με μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων. Το ποσοστό εγγύησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ανέρχεται στο 50% επί του ύψους της χρηματοδότησης και ο σκοπός χρηματοδότησης είναι Πάγια / Κεφάλαιο Κίνησης (ανακυκλούμενο όριο ή εφάπαξ χρηματοδότηση). Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 - 3 εκατ. ευρώ, ενώ για ποσό άνω των 150.000 η επιχείρηση δεν πρέπει είναι επιλέξιμη για υπαγωγή στο πρόγραμμα InnovFin (απευθύνεται σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καινοτόμες επενδύσεις, ή/και δαπάνες με έμφαση στην έρευνα και καινοτομία ή/και μπορούν να χαρακτηριστούν «ταχέως αναπτυσσόμενες»). Η διάρκεια του δανείου μπορεί να φτάσει τα 10 έτη, ενώ η υποδοχή αιτήσεων θα γίνεται έως 30/09/2019. 

Κεφάλαια θα διατεθούν και από την ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) –μέσω ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων- σε επιλέξιμες επιχειρήσεις με μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος. Το ποσό χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται έως 12,5 εκατ. ευρώ και για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης δύναται να ξεπεράσει τα 12,5 εκατ. και να ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ, με την προϋπόθεση της εκ των προτέρων έγκρισης της ΕΤΕπ. Χρηματοδοτούνται Πάγια/Κεφάλαιο Κίνησης (ανακυκλούμενο όριο ή εφάπαξ χρηματοδότηση) με ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης τα 2 έτη. Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος ορίστηκε έως 30/11/2018. 

Επίσης, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα Innovfin που αφορά στην παροχή χρηματοδότησης σε καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, με πολύ ευνοϊκό επιτόκιο. Η χρηματοδότηση αφορά Κεφάλαιο Κίνησης – Επενδύσεων σε Πάγια (εξοπλισμό, στέγη) ή/και άυλα Πάγια (πχ software) και διάρκεια έως 10 έτη. Απευθύνεται σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία. 

Και βέβαια αναφορά έγινε και στο ΟΑΕΠ-Εξωστρέφεια, ασφαλιστικό πρόγραμμα (με εγγύηση και του ΟΑΕΠ) που προχρηματοδοτεί τις εξαγωγικές πωλήσεις μέχρι την εξόφλησή τους. Παρέχει κάλυψη 80% μέχρι 1 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε εξαγωγείς που πραγματοποιούν επί πιστώσει εξαγωγές και έχουν εγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΟΑΕΠ για πελάτες-αγοραστές. 

Επίσης, παρουσιάστηκαν όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης που διαθέτει καθεμιά από τις τέσσερις τράπεζες που συμμετείχαν στην εκδήλωση. 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα