Ποιοι ευνοούνται από το νέο Νόμο αυθαιρέτων

 
Νέα δεδομένα φέρνει ο νέος νόμος αυθαιρέτων που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή για να αντικαταστήσει το νόμο 4178/2013. Μάλιστα, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι συμφέρει στους έχοντες αυθαίρετο να αναμένουν τον νέο νόμο, εκτός ίσως από κάποιες πολύ δύσκολες περιπτώσεις, όπως είναι τα αυθαίρετα που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές και σε παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς το πρόστιμο εκεί αυξάνεται κατά 20%. 
 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα