Τριακόσια εκατομμύρια για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων από το ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η έβδομη τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Βάσει της νέας τροποποίησης του προγράμματος, ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους (1ος κύκλος: 220 εκατ. ευρώ και 2ος κύκλος 80 εκατ. ευρώ).

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και τις τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα