Κατά της απελευθέρωσης μισθώσεων τύπου Airbnb τα τουριστικά καταλύματα

Oι ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων απειλούν να καταθέσουν τις επίσημες άδειες λειτουργίας τους, αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει τις διατάξεις που απελευθερώνουν πλήρως τις βραχυχρόνιες αστικές μισθώσεις.

Αυτό τονίζεται σε ψήφισμα της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος. Όπως αναφέρουν, αν οι ιδιοκτήτες καταθέσουν τις άδειες θα εντάξουν τα καταλύματά τους στα ειδικά προνόμια της αστικής βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η Συνομοσπονδία κάνει λόγο για διόγκωση του αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των νόμιμων καταλυμάτων και για εξόντωση των 30.000 μικρών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τουριστικής διαμονής.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ΣΕΤΚΕ «αντί η κυβέρνηση να αποσύρει το ημι-ελεύθερο καθεστώς βραχυχρόνιας αστικής μίσθωσης του ν. 4446/2016 τελικώς με το άρθρο 84 του ν. 4472/2017 την απελευθερώνει πλήρως, καταργώντας τους ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισμούς και επιτρέποντας την τουριστική ενοικίαση όλων των ακινήτων όλων των ιδιοκτητών της χώρας για όλο τον χρόνο και χωρίς περιορισμούς στο εισόδημα». Επίσης, συμπληρώνει ότι «η κυβέρνηση, χωρίς πειστικό λόγο διπλασιάζει από την 1η Ιανουαρίου 2018 και για το 70% των καταλυμάτων μας το νέο χαράτσι του ενιαίου τέλους διανυκτέρευσης διπλασιάζοντας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που οι επιχειρήσεις μας υφίστανται». Κατόπιν αυτών η Συνομοσπονδία διαπιστώνει ότι ο κλάδος βρίσκεται υπό διωγμόν και ο ελληνικός τουρισμός παύει να λειτουργεί με κανόνες μένοντας απροστάτευτος στις διαθέσεις του κάθε μη επαγγελματία ιδιώτη. Επιπλέον, διαμαρτύρεται για την υπέρμετρη επιβάρυνση της τουριστικής επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί έναρξη στην εφορία για όλους όσοι ασχολούνται με την τουριστική διαμονή έστω και απλουστευμένη και απόσυρση του τέλους διανυκτέρευσης.


huffingtonpost.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα