Γιώτης ΑΕ: 1,6 εκατ. ευρώ για την δημιουργία του "Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας"

Τη δημιουργία του «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας», μέσω επένδυσης ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η εταιρία κλάδου τροφίμων ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, "το Κέντρο δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη για ένα σύγχρονο Ινστιτούτο Ασφάλειας Τροφίμων που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας αναλυτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Βιομηχανία Τροφίμων, για τη διασφάλιση της ποιότητας προς όφελος των καταναλωτών. Είναι δε αποτέλεσμα της βαθιάς τεχνογνωσίας της εταιρείας και των 87 χρόνων εμπειρίας της στην παραγωγή και τον αυστηρότατο έλεγχο ποιότητας των τροφίμων που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία και συνθήκη".

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 1.600.000€ και περιλαμβάνει την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου, συνολικού εμβαδού 1.305 τ.μ., τις δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και τις επενδύσεις σε νέο αναλυτικό εξοπλισμό. Οι εγκαταστάσεις ικανοποιούν πλήρως τις ποιοτικές απαιτήσεις ενός υπερσύγχρονου εργαστηρίου με βασικούς στόχους, το χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και την εξασφάλιση ασφαλών εργαστηριακών συνθηκών. Ακολουθήθηκαν συγκεκριμένες κτιριακές προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζεται εναρμονισμός με διεθνή εργαστηριακά πρότυπα.

Βασικοί στόχοι είναι η παροχή ποικίλου φάσματος υπηρεσιών για τη διασφάλιση της υγιεινής, της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων που αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ.

Οι δράσεις του Ερευνητικού Κέντρου περιλαμβάνουν την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας, την ανάληψη ερευνητικών έργων και την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία µε άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή & ανάπτυξη των παραπάνω ελέγχων & αναλύσεων και την εκτέλεση της έρευνας καθοριστική είναι η συνδρομή του ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο απαρτίζεται από επιστήμονες ανώτατου εκπαιδευτικού επιπέδου, κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη χημεία και τη μικροβιολογία τροφίμων. Το επιστημονικό προσωπικό του έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 Ερευνητικά Προγράμματα, έχοντας ως αποτέλεσμα πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια. Σημαντική ακόμα είναι η παρουσία του επιστημονικού προσωπικού στην κατοχύρωση συνολικά 35 Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και 3 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), όπως επίσης η συνεργασία με διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Το Ινστιτούτο αποτελείται από τρία Ερευνητικά Τμήματα. Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης και το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.


Πιστοποιήσεις

Τα εργαστήρια διαθέτουν ήδη σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένα κατά ISO9001:2008. Έχοντας ως πρότυπα διεθνή αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, το Ινστιτούτο προετοιμάζεται για την Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε πλήρη αντιστοιχία με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO17025, όσον αφορά στην οργάνωση και διαπίστευση εργαστηριακών μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων και ISO14001 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Με το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ:

- δημιουργεί ένα σύγχρονο Ινστιτούτο Ασφάλειας Τροφίμων εναρμονισμένο με τις ανάγκες της Βιομηχανίας

- θεμελιώνει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός δικτύου επιστημόνων στην ασφάλεια τροφίμων σε πλήρη συνέργεια με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες

- επιτυγχάνει άμεση διασύνδεση της Βιομηχανίας με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.


Πηγή: ΑΠΕ

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα