ΙΟΒΕ: Αύξηση του ΑΕΠ έως και €1,6 δισ. από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ

Αύξηση του ΑΕΠ ως και κατά 1,6 δισεκ. ευρώ στο σύνολο της επόμενης δεκαετίας υπολογίζεται ότι προκύπτει από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 37 με 49 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας κατά το διάστημα 2017-2026, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επιδράσεων επικεντρώνεται στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αναμένεται να δημιουργηθούν 31 με 41 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας την επόμενη δεκαετία ως αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ.

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο: "Οικονομικές επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης", τονίζεται η σημασία του Λιμένα Θεσσαλονίκης τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Οι τρέχουσες πολύ δύσκολες χρηματοδοτικές συνθήκες στην Ελλάδα, καθώς και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Δημόσιο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, εμποδίζουν την εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων στον λιμένα. Σε αυτό το πλαίσιο η διάθεση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΛΘ σε στρατηγικό επενδυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων και της δραστηριότητας στον λιμένα, με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης των μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ αναμένεται να οδηγήσει στην υλοποίηση επενδύσεων ύψους 257 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία. Από αυτές τις επενδύσεις, 180 εκατ. ευρώ προβλέπονται ως υποχρεωτικές στην αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ΟΛΘ και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το ύψος των επενδύσεων ενδέχεται να ενισχυθεί σημαντικά σε περίπτωση βελτίωσης των συνθηκών στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση οι επενδύσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 442 εκατ. ευρώ την περίοδο 2017-2026. Σε αυτή την εκτίμηση δεν λαμβάνονται υπόψη επενδύσεις άλλων εταιρειών που ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ως αποτέλεσμα της αυξημένης δραστηριότητας στον λιμένα.

Από την ανάλυση προκύπτει ότι το προϊόν του λιμένα ενισχύεται στο σύνολο της επόμενης δεκαετίας κατά 20% με 33% σε σχέση με ένα σενάριο αναφοράς. Η αυξημένη δραστηριότητα στον λιμένα της Θεσσαλονίκης αναμένεται να επιδράσει θετικά και στη δραστηριότητα συνδεδεμένων κλάδων, όπως είναι οι χερσαίες μεταφορές και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις μεταφορές (αποθήκευση φορτίων και εφοδιασμό πλοίων με καύσιμα). Υπό συγκεκριμένες υποθέσεις εκτιμάται πως η λειτουργία του ιδιωτικοποιημένου λιμένα θα ενισχύσει το προϊόν σε αυτούς τους κλάδους κατά 368 εκατ. ευρώ σε όρους παρούσας αξίας στο σύνολο της εξεταζόμενης δεκαετίας (2017-2026).

Τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από την εξεταζόμενη συμφωνία δεν περιορίζονται στο τίμημα για το 67% των μετοχών (232 εκατ. ευρώ). Η συμφωνία προβλέπει αναπροσαρμογή του ετήσιου ανταλλάγματος παραχώρησης της λιμενικής ζώνης στον ΟΛΘ από 2,0% σε 3,5% των ενοποιημένων εσόδων του λιμένα. Επιπλέον, το Ελληνικό Δημόσιο θα εξακολουθεί να εισπράττει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και μερίσματα από τις μετοχές του ΟΛΘ που θα παραμείνουν στην κατοχή του. Με αυτό τον τρόπο προκύπτει ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2017-2026) τα δημοσιονομικά έσοδα από τη συμφωνία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 408 με 427 εκατ. ευρώ σε όρους παρούσας αξίας, σημειώνοντας αύξηση κατά 211 με 229 εκατ. ευρώ σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

Αξιοσημείωτες είναι και οι επιδράσεις της συμφωνίας για πώληση των μετοχών του ΟΛΘ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Συνολικά την περίοδο 2017-2026, το ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται υψηλότερο κατά 1,2 με 1,6 δισεκ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, ενώ το εθνικό εισόδημα από εργασία ενισχύεται κατά 289 με 383 εκατ. ευρώ. Σε όρους απασχόλησης, η ιδιωτικοποίηση του λιμένα δημιουργεί 37-49 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας στο σύνολο της επόμενης δεκαετίας.

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ τονίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιδράσεων αφορά στην οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΑΕΠ της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι αυξημένο στο σύνολο της δεκαετίας κατά €928 εκατ. με €1,3 δισεκ. σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Αντίστοιχα, η απασχόληση στην περιφέρεια είναι αυξημένη κατά 31 με 41 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν ευρύτερα την επόμενη δεκαετία.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την μελέτη:capital.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα