Μέσω... Taxis η πιστοποίηση για τα drones

Μέσω Taxis θα γίνεται η πιστοποίηση των πολιτών που θέλουν να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα της Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προκειμένου να κάνουν χρήση ενός drone.

Το νέο σύστημα της ΥΠΑ για την υποστήριξη του Κανονισμού Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) τέθηκε σε λειτουργία στο κεντρικό site της ΥΠΑ και διαθέτει αρκετά νέα χαρακτηριστικά, τα οποία δείχνουν ότι σταδιακά και οι δημόσιες υπηρεσίες κατανοούν τις δυνατότητες που υπάρχουν από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Η πιστοποίηση μέσω Taxis είναι ένα από αυτά, καθώς η ΥΠΑ (μέσω της Γ.Γ.Π.Σ.) πιστοποιεί άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες τον πολίτη που επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο ή να υποβάλει ένα αίτημα, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται ο πολίτης να έρθει αυτοπροσώπως στα γραφεία της Υπηρεσίας με την ταυτότητά του ή να μεσολαβήσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την πιστοποίηση του.

Επίσης, η καταχώριση των στοιχείων ενός χειριστή ή κατόχου ΣμηΕΑ, καθώς και των μηχανημάτων του γίνεται απευθείας “online” στο νέο αυτό σύστημα, συμπληρώνοντας, δηλαδή, απλά τα σχετικά πεδία στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή ή του tablet του (ή και του κινητού) και τα στοιχεία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα μετά την υποβολή τους, προς διεκπεραίωση. Αποτελεί, λοιπόν, παρελθόν ο χρονοβόρος παραδοσιακός τρόπος, σύμφωνα με τον οποίο ο πολίτης έπρεπε να “κατεβάσει” τις φόρμες αιτήσεων από το site της ΥΠΑ, να τις εκτυπώσει, να τις συμπληρώσει, να τις σαρώσει (με scanner) και να τις στείλει συμπληρωμένες πίσω στην ΥΠΑ με email ή με fax (ή με το ταχυδρομείο) ή και να τις προσκομίσει αυτοπροσώπως.

Εκτός από τη χρονική αμεσότητα, η παραπάνω μέθοδος προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερη αξιοπιστία (γιατί δεν μεσολαβεί υπάλληλος που θα μεταφέρει τα στοιχεία τους από το χαρτί στον υπολογιστή) και ασφάλεια στα προσωπικά τους δεδομένα σε σχέση με τα απλά email ή τα fax, καθώς η νέα αυτή ειδική ιστοσελίδα για τα ΣμηΕΑ είναι κρυπτογραφημένη με σύγχρονο πρωτόκολλο TLS κι έτσι τυχόν προσωπικά δεδομένα πολιτών, που υποβάλλονται μέσα από την ιστοσελίδα αυτή, μεταφέρονται με διαδικτυακή ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων του Υπολογιστικού Κέντρου της ΥΠΑ, όπου και η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και διασφαλισμένη.

Το νέο σύστημα προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα να επισυνάψει ο πολίτης στην κάθε αίτησή του “online” ηλεκτρονικά αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να κερδίσει χρόνο στη διεκπεραίωση (έως ότου παραληφθούν τα πρωτότυπα από την Υπηρεσία, εάν αυτό απαιτείται για την υπόθεση του), αλλά και να αποφύγει την αποστολή συνημμένων μέσω email, διαδικασία, που δεν παρέχει ασφάλεια υψηλού επιπέδου.

Το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνει ο πολίτης απλά μηνύματα με σύντομες οδηγίες και υποδείξεις συνδεδεμένα με κάθε αίτηση που υποβάλλει στην ΥΠΑ. Τα μηνύματα αυτά ανταλλάσσονται όχι μόνο με email, αλλά και απευθείας μέσω της κρυπτογραφημένης ιστοσελίδας, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ασφάλεια της επικοινωνίας.

Επίσης, ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, μέσω ειδικών δεικτών (status) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, σε ποιο στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται η αίτηση του κι εάν απαιτούνται κάποια πρόσθετα δικαιολογητικά για την διεκπεραίωσή της. Έτσι, ο πολίτης είναι συνεχώς ενημερωμένος για την υπόθεση του χωρίς να απαιτείται τηλεφώνημα στην ΥΠΑ ή και επίσκεψη στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Όλα τα αιτήματα, όλες οι φόρμες που συμπληρώνονται στη νέα ιστοσελίδα και τα συνημμένα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους πολίτες με κάθε αίτημα τους, καθώς και οι ενέργειες, απαντήσεις ή υποδείξεις των υπαλλήλων της ΥΠΑ που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τα αιτήματα αυτά, λαμβάνουν χρονική σήμανση. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι ενέργειες πολιτών και υπαλλήλων θα μπορούν να αναζητηθούν άμεσα και σε πλήρη ιστορική σειρά, ώστε να επιτυγχάνεται μια διαφανής και ισότιμη διαδικασία που δεν επιδέχεται αλλοιώσεις.

Το νέο σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες, ακόμη και χωρίς εγγραφή στο μητρώο της ΥΠΑ, να ενημερώνονται άμεσα με έναν πολύ φιλικό και εύκολο τρόπο (μέσω της γεωγραφικής εφαρμογής “DRONE AWARE”) για τις περιοχές όπου απαγορεύονται πτήσεις ΣμηΕΑ. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με λεπτομερείς και αναλυτικούς χάρτες, όπου φαίνονται ως απλά σχήματα οι βασικοί περιορισμοί και προειδοποιήσεις που ισχύουν για τα ΣμηΕΑ στον Ελληνικό εναέριο χώρο βάσει του Κανονισμού. Η εφαρμογή είναι “δυναμική”, δηλαδή παρέχει συνεχώς την τρέχουσα πληροφόρηση.

Το νέο σύστημα προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα, σε όσους πολίτες / χειριστές ΣμηΕΑ απαιτείται (από τον Κανονισμό) να υποβάλουν ένα σχέδιο πτήσης στην ΥΠΑ πριν πετάξουν το ΣμηΕΑ τους, να το κάνουν με έναν απλό και εύκολο τρόπο, είτε καθορίζοντας οπτικά την περιοχή ενδιαφέροντος πάνω σε χάρτη (σχεδιάζοντας με το ποντίκι του υπολογιστή ή με το δάκτυλο στο κινητό ή το tablet), είτε δίνοντας τις αριθμητικές συντεταγμένες για την κάθε πτήση τους.

Σε πρώτη φάση το σύστημα διατίθεται στη βασική του έκδοση, ενώ η πλήρως ανεπτυγμένη, σε δυνατότητες και λειτουργία, επέκτασή του, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά εντός του 2017.


reporter.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα