Τrastor ΑΕΕΑΠ: Νέες αγορές ακινήτων 5 εκατ. ευρώ

Νέα εμπορικά ακίνητα αξίας περί τα 5 εκατ. ευρώ πρόκειται να προστεθούν λίαν συντόμως στο χαρτοφυλάκιο της Trastor AΕΕΑΠ, η οποία έχει ήδη προχωρήσει από τις αρχές του έτους σε αγορές νέων εμπορικών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας.

Η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και της ανοικτής γραμμής χρηματοδότησης που έχει εξασφαλίσει, διαθέτει αυτή την στιγμή κεφάλαια προς επένδυση της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ και σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει, κυρίως, σε μικρά εμπορικά ακίνητα στην Ελλάδα. Σημειωτέον ότι αυτή την στιγμή η μέση απόδοση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων της Trastor ΑΕΕΑΠ αντιστοιχεί στο 6,7%, ενώ στο στόχαστρο της εισηγμένης, με σύμμαχο τον ισχυρό της μέτοχο πλέον τη Varde Partners, είναι αυτή την στιγμή και με τις συνθήκες της εγχώριας αγοράς real estate, ακίνητα με αποδόσεις μεταξύ 8- 10%.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και με δεδομένη τη χαμηλή διασπορά στην εταιρεία, μετά και τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης της Varde Partners, θα επιδιωχθεί η διεύρυνσή της, πιθανότατα μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με ανοικτό και το ενδεχόμενο για την είσοδο νέων μετόχων με εισφορά σε είδος.

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η αγορά ακινήτων αναμένεται να είναι ένας από τους πρώτους κλάδους που θα επανέλθει σε ανοδική τροχιά, εφόσον η Ελλάδα ξεφύγει από το σημερινό υφεσιακό φαύλο κύκλο, ωστόσο είναι κρίσιμη, ειδικά για την πορεία των επαγγελματικών ακινήτων στη χώρα μας τόσο η αποκατάσταση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, όσο και η μείωση της ανεργίας.

Όπως εκτιμά η διοίκηση, το 2017 μπορεί να αποτελέσει έτος θετικού ρυθμού μεταβολής των ενοικίων σε όλους τους κλάδους των επαγγελματικών ακινήτων ενώ η σταθεροποίηση των ζητούμενων αποδόσεων αναμένεται να επιφέρει και μικρή αύξηση των τιμών έπειτα μίας σωρευτικής απώλειας από το 2008 που κατά μέσο όρο ξεπερνά το 55,0% στο σύνολο της κτηματαγοράς. Ειδικά για την ΑΕΕΑΠ, ο τομέας των εμπορικών ακινήτων, όπως κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, κ.ά. σε γεωγραφικές περιοχές υψηλής εμπορικότητας, αλλά και τουριστικά ακίνητα εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, τόσο της κεφαλαιαγοράς όσο και της αγοράς ακινήτων, αναμένεται να αποτελέσουν επενδυτικούς στόχους της εταιρείας.


newmoney.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα