Άδεια διαχείρισης «κόκκινων» δανείων στην Ελλάδα πήρε η Pillarstone

Άδεια για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων εκ μέρους των τραπεζών έλαβε από την Τράπεζα της Ελλάδος σήμερα η Pillarstone.

Μετά και την έγκριση, η Pillarstone, που συστάθηκε από την KKR Credit και τον John Davison, θα ξεκινήσει τις επαφές με μια σειρά ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 2016 η KKR, η EBRD και η Pillarstone με τις τράπεζες Alpha Bank και Eurobank.

Οι επενδυτές της πλατφόρμας θα διοχετεύουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε σημαντικές ελληνικές εταιρείες δανειολήπτες, και σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή τεχνογνωσία της Pillarstone, θα σταθεροποιηθούν, θα ανακάμψουν και θα εισέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η πλατφόρμα στοχεύει επίσης στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων και των μεσαίων, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επιχειρήσεων που διαθέτουν ισχυρό εξαγωγικό δυναμικό, καθώς και στη δημιουργία συμπράξεων που θα αναδείξουν εθνικούς πρωταθλητές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) θα μπορεί επιλεκτικά να συν-επενδύει σε συμπράξεις της KKR, της Pillarstone και των τραπεζών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Η συνεργασία της Τραπέζης με την Eurobank και την EBRD, μέσω της ενάρξεως λειτουργίας της Pillarstone στην Ελλάδα, συνεισφέρει στην ουσιαστική ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων. Το εγχείρημα αυτό θα επιτρέψει στις βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να αναπτυχθούν σε στέρεες βάσεις, συνεισφέροντας παράλληλα στην τόνωση της απασχολήσεως και της ελληνικής οικονομίας».

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η έγκριση που έλαβε η πλατφόρμα της Pillarstone θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την υποστήριξη ελληνικών βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες προκειμένου να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν, διασφαλίζοντας έτσι θέσεις εργασίας και την τόνωση της εθνικής οικονομίας. Θα συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την Pillarstone, την Alpha Bank και την EBRD με σκοπό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν».

Ο Noel Edisson, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η πλατφόρμα της Pillastone θα παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες χρηματοδοτήσεις την απαραίτητη επιχειρησιακή τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει να ανακάμψουν, γεγονός που είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Ο Johannes Huth, Μέλος και Επικεφαλής της KKR EMEA, τόνισε πως «Αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη της Pillarstone στην Ελλάδα και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την άμεση συνεργασία της πλατφόρμας με μία σειρά ελληνικών επιχειρήσεων. Πιστεύουμε πως η παροχή νέων κεφαλαίων και η επιχειρησιακή τεχνογνωσία που θα δοθούν σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, καθώς και η αδιάλειπτη υποστήριξη στις τράπεζες στην διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pillarstone John Davison δήλωσε: « Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τράπεζα της Ελλάδος για την εποικοδομητική τους προσέγγιση καθ' όλη τη διαδικασίας έγκρισης, και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ενίσχυση του Ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Πιστεύουμε πως η λύση που παρέχει η Pillarstone μπορεί να έχει πραγματικά οφέλη για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τις εγχώριες τράπεζες. Μέσα από στενή συνεργασία με τις διοικήσεις, καθώς και με τις ομάδες των τραπεζών που είναι αρμόδιες για το θέμα αναδιαρθρώσεων δανείων, η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τις τράπεζες και την Ελληνική οικονομία».

Ποια είναι η Pillarstone

Η Pillarstone είναι μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2015 από την KKR Credit, με τον John Davison ως συν-επενδυτή και CEO, με σκοπό να συνεταιρισθεί με την Ευρωπαϊκές τράπεζες για την δημιουργία αξίας δια της διαχείρισης των ανοιγμάτων τους σε μη κύρια (non-core) και υπο-αποδίδοντα περιουσιακά στοιχεία των ισολογισμών τους. Η πλατφόρμα παρέχει μακροπρόθεσμα κεφάλαια και λειτουργική τεχνογνωσία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα εν λόγω μην εξυπηρετούμενα και μη κύρια (non-core) ανοίγματα προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν αξία. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών. Η Pillarstone είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζεται ή συμβουλεύει η KKR Credit.

newmoney.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα