Στη διαχείριση ακινήτων επεκτείνονται οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων

Τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τη διαχείριση ακινήτων, όπως για παράδειγμα την εκμίσθωση, τη συντήρηση και την επίβλεψή τους, θα έχουν πλέον οι Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ ή περισσότερο γνωστές ως εταιρείες διαχείρισης “κόκκινων” δανείων). Βασική προϋπόθεση είναι τα ακίνητα αυτά να είναι επιβαρυμένα με προσημειώσεις ή υποθήκες και να έχουν περιέλθει στην κυριότητα των τραπεζών (εν γένει του δικαιούχου της απαίτησης)

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης σειρά αλλαγών στον νόμο 4354/2015 για τις εταιρείες διαχείρισης “κόκκινων” δανείων, κυρίως σε ό,τι αφορά την αδειοδότησή τους. Ειδικότερα:
• Η απαίτηση που υπήρχε στον νόμο 4354/2015 και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παράγραφος 4 να γνωμοδοτεί για τις άδειες προς τις εταιρείες διαχείρισης ή μεταβίβασης απαιτήσεων και τριμελής επιτροπή, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Τουρισμού, θα απαλειφθεί. Με άλλα λόγια η τριμελής επιτροπή καταργείται και η αδειοδότηση γίνεται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδας.

-Όταν μεταβιβάζονται “κόκκινα δάνεια” στις εν λόγω εταιρείες η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας με το δανειολήπτη συνεχίζεται από το σημείο που είχε σταματήσει, πριν τη μεταβίβαση της απαίτησης.

-Οι εταιρείες διαχείρισης δανείων, μετά τη λήψη άδειας, θα καταχωρούνται σε ειδικό Μητρώο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

-Απλοποιούνται οι προϋποθέσεις για τα επιχειρηματικά σχέδια των εταιρειών που στους σκοπούς τους δεν περιλαμβάνεται η αναχρηματοδότηση δανείων.

Αλλαγές και στον εξωδικαστικό

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και δύο αλλαγές στον πρόσφατο νόμο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα προβλέπει πρώτον, ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης απαίτησης από πιστωτή μέχρι το τέλος της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αυτός έχει το δικαίωμα να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση της εν λόγω απαίτησης. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μέχρι το πέρας της διαδικασίας λαμβάνεται υπόψη μόνο το μη αμφισβητούμενο ποσό, εκτός εάν γίνει διαφορετικός προσδιορισμός της απαίτησης από τον εμπειρογνώμονα στον οποίο δόθηκαν με τις προσθήκες της τελευταίας στιγμής στον νόμο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό (4469/2017) αρμοδιότητες επαλήθευσης αμφισβητούμενων απαιτήσεων.

Τέλος, προστίθεται πέμπτος λόγος de facto μη επικύρωσης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης από το δικαστήριο που είναι ο εξής: εάν μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν απαίτηση, όπως αυτή ορίστηκε από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα, πρόκειται για απαίτηση που είναι ικανή να ανατρέψει τη συμφωνία αναδιάρθρωσης (σ.σ. λόγω του ύψους της για παράδειγμα) και η βασιμότητα της αξίωσης του πιστωτή αποδεικνύεται στο δικαστήριο.

Πάντως οι παραπάνω αλλαγές στον εξωδικαστικό, αναμένεται να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην επικύρωση των συμφωνιών και στην ουσία μεγάλη εμπλοκή στα δικαστήρια. 

kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα