Πόλος έλξης για μικρομεσαίες το κυπριακό χρηματιστήριο

Ελκυστικός προορισμός για υγιείς μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις αναδεικνύεται η χρηματιστηριακή πλατφόρμα «Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ)» του Χρηματιστηρίου Κύπρου. Σε λίγες μέρες πρόκειται να εισαχθούν 21 εκατ. μετοχές της εταιρείας «Alfa Ζύμη» με έδρα την Κοζάνη, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με τιμή εισαγωγής 0,39 ευρώ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2017, ενώ σύμβουλος εισαγωγής είναι η εταιρεία Capital Markets Experts A.E., η μεγαλύτερη συμβουλευτική εταιρεία για εισαγωγές εταιρειών στη συγκεκριμένη αγορά του κυπριακού χρηματιστηρίου.

Η «Alfa Ζύμη» είναι η τέταρτη κατά σειρά ελληνική εταιρεία που εισάγεται στην κυπριακή αγορά, καθώς προηγήθηκαν στις 10 Απριλίου 2012 η εταιρεία «Αιχμή Σύμβουλοι Επενδύσεων», ακολούθησε η ασφαλιστική εταιρεία Interlife στις 17 Οκτωβρίου 2012 και πιο πρόσφατη εισαγωγή ήταν η χαρτοβιομηχανία «Δ&Σ Αναστόπουλος» στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ενδιαφέρον για την κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά που μπορεί να συγκριθεί με την ελληνική «Εναλλακτική Αγορά» του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν εκδηλώσει η εταιρεία γεωργικών μηχανημάτων «Κ. Κουιμτζής» και η εταιρεία «First advisors and Holdings».

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η «Alfa Ζύμη» θα εισαγάγει μόνο τις μετοχές της (τεχνική εισαγωγή) και δεν υπάρχει δημόσια προσφορά για την άντληση εσόδων όπως συμβαίνει στην ελληνική αντίστοιχη αγορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για τέσσερις λόγους η επιχείρηση επέλεξε την είσοδό της στη «ΝΕΑ» του κυπριακού χρηματιστηρίου: 1) για να γνωρίζει την αποτίμηση της εταιρείας η διοίκηση σε περίπτωση που μελλοντικά γίνει αποδέκτης πρότασης για την εξαγορά ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου από επενδυτή, 2) η κυπριακή αγορά είναι η βάση για πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο της ζύμης και των τροφίμων με στόχο την επέκταση των εργασιών τους στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην αγορά του Λιβάνου, 3) οι διαδικασίες εισόδου στη συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά είναι γρήγορες, χωρίς γραφειοκρατία και με μικρό κόστος εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μετοχών και 4) η κυπριακή οικονομία έχει θωρακιστεί απέναντι στην ύφεση μετά και την επιτυχημένη έξοδο από το μνημόνιο και αποτελεί μία σοβαρή επενδυτική πρόταση για funds του εξωτερικού που αναζητούν υγιείς επιχειρήσεις με θετικές προοπτικές. Η «Alfa Ζύμη» ιδρύθηκε το 1965 με την επωνυμία Αθ. Κουκουτάρης Ο.Ε. Το 1985 οι δύο ομόρρυθμες εταιρείες Αθ. Κουκουτάρης Ο.Ε. και Αικατερίνη Κουκουτάρη Ο.Ε. συγχωνεύονται και σχηματίζουν την ανώνυμη εταιρεία που υπάρχει σήμερα, την «Aλφα Αθανάσιος Κουκουτάρης», γνωστή με την επωνυμία «Aλφα Ζύμες». Το 2003 η εταιρεία ξεκινά εξαγωγές, ενώ το 2005 ιδρύει θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία. Τρία χρόνια αργότερα ιδρύει θυγατρική εταιρεία στη Σερβία και το 2011 ιδρύεται στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ η εταιρεία Alfa Pastry Creations.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της αντιστοιχούν στο 21% των πωλήσεών της με κύριες αγορές για τα προϊόντα της τις χώρες της Ε.E., τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή. Η πλειονότητα των πρώτων υλών της προέρχεται από τοπικούς προμηθευτές. Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας (αφορά την οικονομική χρήση 2015), ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 26,69 εκατ. ευρώ, έναντι 24,93 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ τα καθαρά κέρδη της, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 2,12 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία την τελευταία 5ετία καταγράφει μέση ετήσια αύξηση των πωλήσεών της 10%. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανερχόταν στις 31/12/2015 σε 8,74 εκατ. ευρώ, όμως δεν έχει καθόλου τραπεζικό δανεισμό και δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.

Η Interlife

Η εισηγμένη ασφαλιστική εταιρεία Interlife το 2016 κατάφερε να αυξήσει τόσο τον στόλο των ασφαλισμένων οχημάτων (265.228 οχήματα) όσο και τα αντίστοιχα έσοδα από ασφάλιστρα κατά 2,51%. Τα καθαρά έσοδα επενδύσεων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2015. Η εταιρεία την παρελθούσα χρήση αύξησε τις επενδύσεις της κατά 14,33% σε σχέση με το 2015, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και διαθεσίμων να ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ έναντι 132 εκατ. ευρώ το 2015. Η σταθερή πορεία της εταιρείας επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 4,39%, παρά τη γενικευμένη ύφεση στη χώρα, ενώ κατά την τριετία 2014-2016, η συνολική αύξηση του προσωπικού της εταιρείας ανήλθε σε 24%, με τον αριθμό των απασχολουμένων να φθάνει σήμερα τα 121 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον όμιλο έφθασε τα 153 άτομα.


kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα