ΕΥ: Επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο από το 44% των οικογενειακών επιχειρήσεων

Τις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο χρησιμοποιούν σχεδόν οι μισές οικογενειακές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής τους δράσης, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Αριστείας Οικογενειακών Επιχειρήσεων της Εrnst & Young (EY).


Συγκεκριμένα, το 44% των οικογενειακών επιχειρήσεων δήλωσε ότι έχει ενεργό ρόλο σε επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, δηλαδή επενδύσεις οι οποίες θέτουν σκόπιμα συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους, παράλληλα με την οικονομική τους απόδοση.
 
Κατά μέσο όρο, οι οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως επενδύουν το 3,1% του πλούτου τους σε επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, με τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή (3,5%), την Ευρώπη και την Ασία (3,4%) να ηγούνται αυτής της τάσης.


Παράλληλα, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών και διαχειριστών των οικογενειακών επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται την υποστήριξη της πολιτείας προς τις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο ως καλύτερη (28%), ή παρόμοια (62%) με τη στήριξη προς την παραδοσιακή φιλανθρωπία, παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα μόνο μία χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει εισαγάγει συγκεκριμένη νομοθεσία για να τις διευκολύνει και να τις ενθαρρύνει.


Όπως προκύπτει από τη μελέτη της ΕΥ, ο τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης της φιλανθρωπίας από τις οικογενειακές επιχειρήσεις ποικίλλει. Το 70% των ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων οργανώνει τις φιλανθρωπικές του δράσεις μέσω ενός ειδικού οικογενειακού σχήματος, με το 40% να χρησιμοποιεί ένα οικογενειακό ίδρυμα ή καταπίστευμα και το 30% να λειτουργεί μέσω ενός οικογενειακού γραφείου.


Ωστόσο, το 50% δήλωσε ότι οι φιλανθρωπικές δράσεις μπορούν να οργανωθούν και απευθείας, μέσω της οικογενειακής επιχείρησης. Τα άτομα τα οποία εμπλέκονται στη διαχείριση της φιλανθρωπικής δράσης της οικογένειας, είναι κατά κανόνα ενεργά και στην επιχείρηση, ιδίως ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι (40%) ή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (40%).


Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της επιτυχίας, περισσότεροι από τους μισούς (56%) ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων, επιβλέπουν προσωπικά την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των φιλανθρωπικών τους έργων. Οι πολύ μικρές και οι πολύ μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις ασκούν μεγαλύτερο οικογενειακό έλεγχο, σε σχέση με τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.
 
kerdos.gr

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα