Παράταση της Δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" έως την Τετάρτη 7 Ιουνίου και ώρα 16.00. 

Υπενθυμίζεται πως αρχικά η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος ήταν η Τετάρτη 17 Μαΐου και ώρα 16.00.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση.

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα