Αυτοί είναι οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση προσωπικού μέσω LinkedIn

Επιμέλεια: Μαρία Γκουρτσιλίδου

Αν είστε στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας είναι κρίσιμο να γνωρίζετε σε ποιους κλάδους υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις πριν αρχίσετε τη μαζική αποστολή βιογραφικών. Παρακάτω σας παραθέτουμε δέκα κλάδους στους οποίους υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό μέσω του ιστοχώρου επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn.

1. Πωλήσεις

Αριθμός θέσεων: Πάνω από ένα εκατομμύριο. Ειδικότητες: Διευθυντής πωλήσεων, Βοηθός πωλήσεων, Στέλεχος πωλήσεων.

2. Διαχείριση

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 700.000. Ειδικότητες: Διευθυντής διαχείρισης πελατών, Διαχειριστής επιχειρήσεων, Συνεργάτες επιχειρήσεων.

3. Μηχανική

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 300.000. Ειδικότητες: Διευθυντής Έργου, VP of engineering, Προγραμματιστής Λογισμικού.

4. Πληροφοριακά συστήματα

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 70.000. Ειδικότητες: Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων και IT Manager.

5. Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 100.000. Ειδικότητες: Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Στέλεχος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Συνεργάτης Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

6. Marketing

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 390.000. Ειδικότητες: Συνεργάτης Digital Marketing, Marketing Intern και Marketing Manager.

7. Program and Project Management

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 4.000. Ειδικότητες: Senior project manager, digital program project manager και technical program manager.

8. Διοίκηση

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 250.000. Ειδικότητες: Administrative assistant, administrative coordinator και administrative receptionist.

9. Οικονομία

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 170.000. Ειδικότητες: Οικονομικός Αναλυτής.

10. Product Management

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 35.000. Ειδικότητες: Product manager, director of product management και product management specialist.


Επίσης, υπάρχουν ακόμη πέντε κλάδοι για τους οποίους υπάρχει ζήτηση προσωπικού:


1. Λογιστική

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 160.000. Ειδικότητες: Accounting manager, accounting associate και senior accountant.

2. Ανθρώπινοι Πόροι

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 100.000. Ειδικότητες: Human resources intern, human resources manager και human resources specialist.

3. Διασφάλιση Ποιότητας

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 80.000. Ειδικότητες: Quality assurance manager, director of quality assurance και senior quality assurance engineer.

4. Υποστήριξη

Αριθμός θέσεων: Πάνω από ένα εκατομμύριο. Ειδικότητες: Support specialist, desktop support και client support specialist. 

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Αριθμός θέσεων: Πάνω από 130.000. Ειδικότητες: Consulting analytics associate, consulting manager και director of consulting.


businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα