Ενίσχυση τζίρου, μείωση ζημιών για Intrakat το 2016

Αύξηση του κύκλου εργασιών και περιορισμό των ζημιών κατέγραψε ο κατασκευαστικός όμιλος της Intrakat κατά τη διάρκεια του 2016. Όπως ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 182,4 εκατ. ευρώ, έναντι 147,6 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 23,6%. Αντίστοιχα, οι ζημίες μετά από φόρους περιορίστηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ σε επίπεδο μητρικής, το όφελος ήταν ακόμα σημαντικότερο, καθώς το 2015 είχαν καταγραφεί ζημίες 6,6 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι η χρήση του 2016 επιβαρύνεται με έκτακτο ποσό της τάξεως των 4,3 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά σε πρόβλεψη της διοίκησης, αναφορικά με το πρόστιμο που θα κληθεί να καταβάλει η εταιρεία στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου περί ανταγωνισμού, στους διαγωνισμούς για τις αναθέσεις των δημοσίων έργων. Επίσης, ποσό 2,25 εκατ. ευρώ αφορά σε απομείωση των χρηματοοικονομικών διαθέσιμων προς πώληση.

Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,1 εκατ. ευρώ, από ζημίες 6,1 εκατ. ευρώ το 2015. Τα λειτουργικά κέρδη ΕΒITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) υποχώρησαν ελαφρώς και διαμορφώθηκαν σε 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ. Αν δεν ληφθεί υπόψη το έκτακτο γεγονός του προστίμου από την Επ. Ανταγωνισμού, τότε η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας ανήλθε σε 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι 8,4 εκατ. ευρώ το 2015. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2016, ο όμιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος του έτους, το ύψος του ανεκτέλεστου υπολοίπου ανερχόταν σε 173 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να υπολογίζονται επιπλέον έργα ύψους 404 εκατ. ευρώ, των οποίων οι συμβάσεις υπογράφηκαν κατά τους πρώτους μήνες του 2017. Το σημαντικότερο εξ αυτών αφορά τα έργα ύψους 357 εκατ. ευρώ, κατανεμημένα σε δύο επιμέρους συμβάσεις με τη Fraport Greece, για την αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Παράλληλα, η Intrakat προβλέπεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την παραχώρηση της διαχείρισης της Εγνατίας Οδού, καθώς η διοίκηση θεωρεί ότι το τίμημα θα κινηθεί σε ιδιαίτερα ελκυστικό επίπεδο, λόγω του υψηλού ρίσκου που συνοδεύει τη σχετική επένδυση.


kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα