Οι αγορές σήμερα και η επενδυτική στρατηγική

Όλοι οι αναλυτές αλλά και οι κεντρικοί συμμετέχοντες στις αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος συμφωνούν για τις ευεργετικές συνέπειες που μπορεί να έχει στο Αμερικανικό Α.Ε.Π, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία συνολικά, η εκτίμηση αύξησης του πληθωρισμού μέσα από τις πολιτικές που προσπαθεί να εφαρμόσει ο νέος Πρόεδρος των Η.Π.Α. Διανύοντας το δεύτερο τρίμηνο του 2017, είναι φανερό ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, τόσο στις Δυτικές Οικονομίες όσο και στις Αναδυόμενες, εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης και οι επενδυτές ολοένα και περισσότερο εκτιμούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αυξηθούν. Το περιβάλλον αυτό ευνοεί την έκθεση σε μετοχικές αξίες και καθιστά την επιλογή επενδυτικών μέσων με βάση το σταθερό εισόδημα δύσκολη. 

Παρότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια 3 φορές συνολικά μέσα στο 2017 (ήδη είχαμε την μετακίνηση του βασικού επιτοκίου από το 0,75% στο 1,0% τον προηγούμενο μήνα), οι αποδόσεις των ομολόγων δεν αναμένεται να σημειώσουν ραγδαία αύξηση με ανάλογη πτώση των τιμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νομισματική πολιτική παραμένει σχετικά χαλαρή καθώς οι Η.Π.Α επιθυμούν μια ελεγχόμενη ενδυνάμωση του δολαρίου με σκοπό να μην «τραυματιστεί» ο τομέας των εξαγωγών τους.

Οι μετοχικές αξίες αναμένεται να συνεχίσουν την καλή πορεία που παρουσιάζουν κατά το 1ο τρίμηνο του 2017, παρά του γεγονότος ότι τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη υπάρχουν εστίες κινδύνων. Στη περίπτωση των Η.Π.Α η βασική εστία κινδύνου έχει να κάνει με την εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών πολιτικών από τον Trump (θα υλοποιηθούν τελικά ή όχι; Πόσο χρόνο θα πάρει η υλοποίηση των μέτρων αυτών;), ενώ στην περίπτωση της Ευρώπης σχετίζεται με το αποτέλεσμα των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, τη διαχείριση της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από το σκληρό Ευρωπαϊκό πυρήνα και τέλος από την ίδια την εκτίμηση ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές σταδιακά θα οδηγήσουν σε οικονομική διεύρυνση και εξισορρόπηση των ανισοτήτων των διαφόρων κρατών-μελών.

Οι αναδυόμενες μετοχικές αγορές είναι αυτές που στην παρούσα φάση εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις από την αρχή του έτους με την Ευρώπη και την Αμερική να κινούνται στα ίδια θετικά επίπεδα (+6,0% περίπου). Καθώς οι εστίες κινδύνου θα εξαλείφονται, αναμένουμε να δούμε τις μετοχικές αγορές στην Ευρώπη να υπεραποδίδουν έναντι των Η.Π.Α. Οι επενδύσεις Σταθερού Εισοδήματος αναμένουμε να συνεχίσουν να παρουσιάζουν αδυναμία έναντι των μετοχικών αγορών, με τα εταιρικά ομόλογα να αποτελούν καλύτερη επενδυτική επιλογή έναντι των κρατικών ομολόγων.

Με την κεντρική μας εκτίμησή να είναι ότι οι οικονομικές συνθήκες θα συνεχίσουν να βελτιώνονται μέσα στο 2017, η Βασική Κατανομή Κεφαλαίων, πέραν των τοποθετήσεων σε μετοχικές αξίες, προκρίνει και την τοποθέτηση σε εμπορεύματα τόσο για σκοπούς επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων (με αναλογικά υψηλότερη ανάληψη κινδύνου) όσο και για σκοπούς διαχείρισης του κινδύνου (χρυσός).

_____________________________________________________________
*Ο κ. Ιωάννης Μαρκάκης είναι επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής Euroxx Sec.


newmoney.gr