Αυξήθηκε ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών

Αύξηση 11,1% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 2017 ,σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά το μήνα Ιανουάριο 2017, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 769 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούσαν σε 145,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 560,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 1,1% στην επιφάνεια και μείωση της τάξεως 12,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Ιανουάριο 2017 ανήλθαν σε 765 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούσαν σε 143,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 549,6 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 10,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 0,9% στην επιφάνεια και κατά 14,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Ιανουάριο 2017, στο σύνολο της Χώρας ανήλθαν σε 4 οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούσαν σε 2,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Το διάστημα από τον Φεβρουάριο 2016 έως τον Ιανουάριο 2017, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.603 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούσαν σε 2.418,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 10.488,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο (Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016) σημείωσε μείωση της τάξεως του 3,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 12,0 % στην επιφάνεια και 29,3% στον όγκο.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017) η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα στην χώρα κατέγραψε μείωση κατά 3,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών αλλά και μείωση κατά 4,3% στην επιφάνεια και κατά 7,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο (Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016).enikonomia.gr