Η ΑΧΑ για την πρόληψη κινδύνων σε ξενοδοχειακές μονάδες

Στο «6ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας» συμμετείχαν ως εισηγητές, ο Δημήτρης Μελεξόπουλος, Διευθυντής Μεσιτών & Πρακτόρων και ο Παναγιώτης Μεγαλοοικονόμου, Επιθεωρητής Κινδύνων, αναπτύσσοντας θέματα για την «Ασφαλιστική προστασία μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων».

Τα δύο στελέχη της ΑΧΑ εστίασαν σε θέματα ασφάλισης και πρόληψης κινδύνων που αφορούν σε μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες.

Στον τομέα της ασφάλισης, ο Δημήτρης Μελεξόπουλος αναφέρθηκε στις καλύψεις και παροχές του προγράμματος «AXA Business 4 all» (https://www.axa.gr/el/business/business-insurance/) που έχει δημιουργηθεί για την ολοκληρωμένη κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ύπαρξης σωστής διαχείρισης ρίσκων για κάθε είδους ξενοδοχειακή μονάδα.


Αναφερόμενος σε ζητήματα πρόληψης, ο Παναγιώτης Μεγαλοοικονόμου αναφέρθηκε στους πιο σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και ανέπτυξε τους τρόπους με τους οποίους οι κίνδυνοι περιορίζονται. Μετά το τέλος των δύο παρουσιάσεων οι επαγγελματίες τουρισμού είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενέστερα για θέματα προστασίας των επιχειρήσεών τους.

Το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που δίνει ερεθίσματα και κίνητρα σε εκατοντάδες εργαζομένους και επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα ώστε να αναβαθμίσουν όλοι μαζί, το τουριστικό προϊόν της χώρας.


asfalisinet.gr