Συμφωνία ΣΕΒ και τραπεζών για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της οικονομίας

O Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Νίκος Καραμούζης, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρέθεσαν γεύμα Εργασίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεόδωρο Φέσσα, και στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, στο οποίο συμμετείχαν, επίσης, οι Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών Τραπεζών - μελών της ΕΕΤ, οι επικεφαλής των βασικών Επιτροπών της ΕΕΤ, η Γενική Γραμματέας της και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, συζητήθηκαν ζητήματα επίκαιρα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Διεξοδικότερα, αναφέρει ανακοίνωση της ΕΕΤ, αναλύθηκαν τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν στη χρηματοδότηση της οικονομίας και την αποκατάσταση κανονικών συνθηκών ρευστότητας και πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, η αναγκαία μείωση του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων, η συνεργασία με διεθνείς επίσημους χρηματοδοτικούς φορείς και ο απαιτούμενος σχεδιασμός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Οι Διοικήσεις των τραπεζών είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τη Διοίκηση του ΣΕΒ για τις επερχόμενες αλλαγές στο ευρύτερο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο ως προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την επιτυχή αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών που νοθεύουν τον ανταγωνισμό, καθώς και για όλες τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η ΕΕΤ, εντός και εκτός Ελλάδος με σκοπό την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η χώρα έχει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, και μπορεί με κοινές προσπάθειες Πολιτείας, αντιπροσωπευτικών παραγωγικών φορέων και Τραπεζών, να θέσει την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά, αρκεί να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη του πολίτη και των αγορών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, να λήξει άμεσα η αβεβαιότητα με τη δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος, να υλοποιηθεί ένα εμπροσθοβαρές ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναπτυξιακών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, να αντιμετωπιστούν σε βιώσιμη βάση τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να υπάρξει σημαντική αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, και να διαμορφωθεί ελκυστικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την καινοτομία.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η επιστροφή της χώρας σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, προϋποθέτει εξορθολογισμό των φορολογικών συντελεστών και επιβαρύνσεων καθώς και άρση του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς αυτή είναι η ασφαλέστερη οδός αντιμετώπισης των μεγάλων ζητημάτων της χώρας, της φτώχειας, της ανεργίας, της αντιστροφής του brain drain, της αντιμετώπισης του υψηλού Δημόσιου Χρέους και του ύψους των επισφαλών δανείων και της δημιουργίας συνθηκών ευημερίας και άσκησης αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής.


enikonomia.gr