Τι δείχνουν οι ισολογισμοί των τραπεζών

Του Αλέξανδρου Κασιμάτη

Την επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην κερδοφορία μετά από ένα μακροχρόνιο κύκλο ζημιών σηματοδοτεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016. Οι τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν τους υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αν και η θετική εικόνα του 2016 όσον αφορά την συγκράτηση ή και μείωση των NPLs έχει ακυρωθεί από το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Οι τράπεζες καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργούν οι καθυστερήσεις στη β' αξιολόγηση. Οι εξελίξεις του 2017 φαίνεται να επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, την ανακοπή της τάσης περιορισμού των δανείων σε καθυστέρηση που καταγράφηκε τα τρία τελευταία τρίμηνα του 2016.

Σε κάθε περίπτωση όμως τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων. Για παράδειγμα καταγράφεται συρρίκνωση του ενεργητικού των 4 συστημικών τραπεζών κυρίως λόγω της εφαρμογής των πλάνων αναδιάρθρωσης που οδήγησαν στην πώληση θυγατρικών εταιρειών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Όσον αφορά την Alpha Bank τα αποτελέσματα του 2016 επιβεβαίωσαν ότι η τράπεζα διατηρεί την ισχυρότερη κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, κάτι που αποτελεί επιτυχία για την διοίκηση της δεδομένου ότι συνεχίστηκε το 2016 η πολιτική των υψηλών προβλέψεων. Ειδικότερα, η τράπεζα προχώρησε στη λήψη προβλέψεων 1,2 δισ ευρώ καθώς αντιμετώπισε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων στο μέτωπο των μεγάλων επιχειρηματικών χορηγήσεων. Η πτώση του ενεργητικού της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 64,9 δισ ευρώ από 69,5 δισ ευρώ. Η τράπεζα εξακολουθεί λόγω των ισχυρών και ποιοτικών κεφαλαίων που διαθέτει να αποτελεί την προτίμηση των ξένων θεσμικών επενδυτών, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τις συστάσεις της αγοράς που εξέδωσαν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η Goldman Sachs βάζοντας τιμή στόχο τα 2,6 ευρώ και η UBS στα 2,52 ευρώ.

Η τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο μείωση τόσο των NPEs όσο και των NPLs ενώ παρουσιάζει και αύξηση των καταθέσεων. Συγκεκριμένα πέτυχε μείωση 2,5 δισ. ευρώ των δανείων σε καθυστέρηση με ταυτόχρονη αύξηση των καταθέσεων κατά τρία δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε στο μισό σε σχέση με τα επίπεδα του Ιουνίου 2015, υποχωρώντας στα 5 δισ ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο στο 17,0% ενώ οι προβλέψεις που έλαβε η τράπεζα ήταν 1 δισ ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε στο 69,5%, και ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113%. Σε επίπεδο ενοποιημένης βάσης η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ζημίες τεσσάρων εκατ. ευρώ, ενώ στις δραστηριότητές της στην Ελλάδα εμφάνισε κέρδη 74 εκατ. ευρώ. Το ενεργητικό της Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε 81,5 δισ ευρώ από 87,9 δισ στο τέλος του 2015.

Στην περίπτωση της Εθνικής τράπεζας είναι αξιοσημείωτη η μείωση των NPEs, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που πέτυχε η διοίκηση της το 2016. Καθώς η τράπεζα υποχρεώθηκε με το πλάνο αναδιάρθρωσης να προβεί στη ρευστοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, το ενεργητικό της υποχώρησε απ' τα 111,7 δισ ευρώ στα 78,5 δισ ευρώ κυρίως λόγω της πώλησης της Finansbank. Οι προβλέψεις στις οποίες προχώρησε η τράπεζα ανέρχονται σε 715 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank πέτυχε την υψηλότερη κερδοφορία το 2016 μεταξύ των συστημικών τραπεζών παρουσιάζοντας κέρδη 230 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα κατάφερε να δημιουργήσει εσωτερικό κεφάλαιο βελτιώνοντας τον ισολογισμό της. Οι προβλέψεις του 2016 ανήλθαν σε 775 εκατ. ευρώ. Κάμψη παρουσίασε και το ενεργητικό της τράπεζας καθώς από τα 73 δισ ευρώ υποχώρησε στα 66,3 δισ.newmoney.gr