Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις: Ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα για την Αττική

Η πολυδιάστατη αναπτυξιακή προοπτική αστικών περιοχών, με την υλοποίηση συνδυασμένων παρεμβάσεων μέσω του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020», αναπτύχθηκε πρόσφατα, σε ενημερωτική ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τους Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης και τον επιχειρηματικό κλάδο.

Η Ημερίδα συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του διευθυντή της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Δημήτρη Δρόση, στο Ίδρυμα «Μιχ. Κακογιάννης» και άνοιξε με χαιρετισμό της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται με την υλοποίηση αυτού του επενδυτικού προγράμματος. Υπογράμμισε ότι οι ΟΧΕ είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης των δήμων για την εκπόνηση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε μια περιοχή που ξεπερνά τα διοικητικά τους όρια. Έχει διευρυμένη πραγμάτωση που δεν περιλαμβάνει μόνο έργα υποδομής αλλά και έργα ανάδειξης της επιχειρηματικότητας, του Πολιτισμού, καταπολέμησης της φτώχειας κ.α.. Τόνισε την αναγκαιότητας της υψηλής συνεργασίας σε όλους τους τομείς, από τον εντοπισμό των αναγκών και την εκπόνηση του σχεδίου δράσης όσο και στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Διαβεβαίωσε ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας θεωρεί τους δημάρχους «πολύτιμους εταίρους και συνεργούς στην κοινή προσπάθεια ανάταξης της τοπικής και κατ’ επέκταση, της εθνικής οικονομίας,». Και ζήτησε την «διαρκή εγρήγορση» τους, διότι πλέον καθίστανται «συμμέτοχοι και συν-υπεύθυνοι στην υλοποίηση του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Προγράμματος το οποίο ξεπερνάει τα 260 εκ. €».

Η περιφερειάρχης δεν παρέλειψε να δεσμευτεί έναντι των δήμων που δεν θα λάβουν έγκριση για ΟΧΕ, ότι θα ενισχυθούν μέσα από την κατάρτιση των σχεδίων δράσης όπου θα «παντρεύονται» οι ανάγκες τους με τους διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας, του ΠΕΠ και άλλων τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.»

Ειδικότερα για τη φιλοσοφία, τις κατευθύνσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των ΟΧΕ μίλησε ο κ. Δρόσης διευκρινίζοντας ότι «Ο προσανατολισμός αφορά στην εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε χωρικές ενότητες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα, ή διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Ενσωματώνει δε, συνδυασμό επενδυτικών προτεραιοτήτων από διάφορους θεματικούς στόχους του ίδιου ή περισσότερων προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω.

Αναλυτικότερα, ο κ. Δρόσης αναπτύσσοντας τους δύο πυλώνες που εδράζεται η Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αττικής είπε πως είναι:

-Οι υποβαθμισμένες περιοχές που μέσα από μια σειρά σταθμισμένων κριτηρίων (αποβιομηχάνιση, υψηλά ποσοστά ανεργίας, υποβάθμιση αστικού περιβάλλοντος, συγκέντρωση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων) αναδεικνύεται η προβληματικότητά τους, ώστε να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά , περιβαλλοντικά κ.α. προβλημάτα.

-Οι περιοχές που εμφανίζουν ειδική αναπτυξιακή δυναμική όπως η ύπαρξη «τυπικών» ή «άτυπων» συγκεντρώσεων οικονομικών δραστηριοτήτων (clusters), ιδιαίτερα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού που μπορούν ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας την Έρευνα–Τεχνολογία-Καινοτομία να κινητοποιήσουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να δημιουργήσουν, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Σημείωσε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης αναλύεται ανά άξονα προτεραιότητας, ειδικό στόχο και επενδυτική προτεραιότητα και ότι αρμόδια αρχή για την κατάρτιση, την υποβολή της στρατηγικής και για την υλοποίησή της είναι οι δημοτικές αρχές, η δίκτυα δήμων σε σχήματα/ συμπράξεις.

Επιλέξιμες περιοχές για τον σχεδιασμό ΟΧΕ τόσο σε υποβαθμισμένες περιοχές της Περιφέρειας, όσο και σε περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική είναι περιοχές που εντάσσονται στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών – Πειραιά.

Τέλος ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για την ανάπτυξη και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς Θεόδωρος Αγγελόπουλος παρέθεσε ενδεικτικά μια τέτοια ολοκληρωμένη χωρική επέμβαση όπως π.χ. την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη Πολιτιστικού χαρακτήρα. «Θα σχεδιαστεί στη βάση της ενεργειακής αναβάθμισης και ενοποίησης των πολιτιστικών υποδομών (αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, θέατρα, μνημεία, μουσεία, Ιδρύματα, για τον Πολιτισμό και Σχολές), με παράλληλη αξιοποίηση των παλαιών και συχνά εγκαταλειμμένων παρακείμενων κτιρίων, γεγονός που θα δημιουργήσει συνθήκες προστιθέμενης αναπτυξιακής αξίας και σημαντικό πόλο έλξης για τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελόπουλος.


Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ