Μετοχές που ξεχώρισαν

Αεροπορία Αιγαίου
Αγορές από ξένους

Στις βασικές επιλογές των ξένων επενδυτικών σχημάτων παραμένει η μετοχή της «Αεροπορίας Αιγαίου», γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αξιοπρεπή εικόνα της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Ο αντιπρόεδρος της εισηγμένης Ευτ. Βασιλάκης εμφανίστηκε πρόσφατα αισιόδοξος για βελτίωση των μεγεθών της εισηγμένης το 2017 και με τη βεβαιότητα για αύξηση της κερδοφορίας της. Σημείωσε, πάντως, πως η εταιρεία δραστηριοποιείται με φορολογικούς συντελεστές τριπλάσιους από τους ανταγωνιστές της.
Πλαίσιο Computers
Μέρισμα 0,05 ευρώ

Θετική απόδοση σε ποσοστό 2,44% κατέγραψε η μετοχή της «Πλαίσιο Computers» στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου. Ο εισηγμένος όμιλος παρέμεινε και το 2016 σε τροχιά κερδοφορίας. Σύμφωνα με την ετήσια λογιστική κατάσταση της εισηγμένης του 2016 η εταιρεία ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα 283 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 34%, φτάνοντας τα 4,4 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι θα διανείμει μέρισμα 1,1 εκατ. ευρώ ή 0,05 ευρώ ανά μετοχή.
Ιασώ
Πωλήσεις μετοχών

Ρευστοποιήσεις στη μετοχή του «ευρώ ή 0,05 ευρώ» σημειώθηκαν αυτή την εβδομάσα με αποτέλεσμα η μετοχή να υποχωρήσει 2,35%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου Γιώργο Σταματίου «ο όμιλος προσφέρει υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ και το κοινωνικό σύνολο με τιμές κάτω ακόμα και από το κόστος της μισθοδοσίας. Πληρώνουμε για ασφαλιστικές εισφορές και για φόρους πολύ περισσότερα απ’ ό,τι μας αποδίδει ο ΕΟΠΥΥ και αντί να μας βοηθούν και να μας επιβραβεύουν, κάποιοι πρωτοστατούν στο χτίσιμο εμποδίων».
ΕΥΑΘ
Εβδομάδα κερδών

Εβδομαδιαία άνοδο 3% εμφάνισε η μετοχή της ΕΥΑΘ (εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσ/νίκης) καθώς παραμένει ελκυστική για τα εγχώρια και ξένα επενδυτικά σχήματα. Να σημειωθεί ότι η διοίκηση ενημέρωσε τους καταναλωτές της ότι οι εκπτώσεις που παρέχει η εταιρεία για υπερτιμολόγηση, λόγω του παγετού του φετινού Ιανουαρίου, θα «περάσουν» αυτόματα στους λογαριασμούς του β΄ τετραμήνου του 2017, προκειμένου να υπάρξει δίκαιη και αντικειμενική εφαρμογή της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

kathimerini.gr