Πωλείται το 31,7% του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη

H Lamda Development πουλάει το 31,7% των Mediterranean Cosmos και Golden Hall.

Συμφωνία με την Varde Partners υπέγραψε η Lamda Development στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για ισχυροποίηση της θέσης της στον χώρο του real estate.

Η LAMDA MALLS Α.Ε, θυγατρική της Lamda Development, πουλάει το 31,7 % της, με αντίτιμο το ποσό των 61,3 εκατ. ευρώ, που θα καταβάλει η Värde. Η νέα εταιρεία μέτοχος, προτίθεται να υποστηρίξει την επέκταση της εταιρείας μέσω εξαγορών και νέων αναπτύξεων ακινήτων εμπορικού χαρακτήρα.

Η καταβολή του ως άνω τιμήματος της συναλλαγής θα ολοκληρωθεί μόλις υλοποιηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις, που αναφέρονται στα συμβατικά κείμενα και αφορούν κυρίως στις απαραίτητες εγκρίσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων.

H Värde Partners αποτελεί έναν διεθνή διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων ύψους 12 δις δολαρίων. Είναι προσανατολισμένη στις πιστοδοτήσεις και στη δημιουργία αξίας επενδύοντας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ενεργεί ως sponsor, ενώ διαχειρίζεται ένα σύνολο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία συμμετέχουν διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων ιδρύματα, κληροδοτήματα, συνταξιοδοτικά σχήματα, ασφαλιστικές εταιρείες, λοιποί θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες πελάτες.
seleo.gr