Περισσότεροι τουρίστες λιγότερα έσοδα το 2016

Κατά 7,3% συρρικνώθηκε το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της Ελλάδας το 2016 σε σχέση με το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της (ΤτΕ), το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της χώρας ανήλθε στα 11,202 δισ. ευρώ το 2016 έναντι των 12,088 δισ. ευρώ το 2015.

Αυτό συνέβη λόγω της μείωσης (κατά 919 εκατ. ευρώ ή 6,5%) των ταξιδιωτικών εισπράξεων, καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές μειώθηκαν κατά 32 εκατ. ευρώ (ή 1,6%).
Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2016 έναντι του 2015 ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 70 ευρώ ή 13,0% (2016: 471 ευρώ, 2015: 541 ευρώ), καθώς η εισερχόμενη κίνηση μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 7,5%.

Πτώση 9,1% σημείωσε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση, καθώς διαμορφώθηκε στα 68 ευρώ το 2016 έναντι των 75 ευρώ που ήταν το 2015. Η μέση διάρκεια παραμονής εμφάνισε μείωση 4,3% και διαμορφώθηκε στις 6,9 διανυκτερεύσεις το 2016 έναντι 7,2 διανυκτερεύσεων το 2015.

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων κατέγραψε αύξηση 2,9% και διαμορφώθηκε στις 193.419 χιλ. διανυκτερεύσεις το 2016 έναντι των 188.012 χιλ. διανυκτερεύσεων το 2015.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρα διαμορφώθηκαν στα 13,207 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 6,5% το 2016 σε σχέση με το 2015. 

Αυτό συνέβη λόγω της πτώσης 14,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,652 δισ. ευρώ, ( οι οποίες αντιπροσώπευσαν το 27,7% του συνόλου των εισπράξεων), όπως επίσης και της μείωσης (-3,3%) των ταξιδιωτικών εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 , οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,097 δισ. ευρώ.

Το 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5,580 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,1% σε σύγκριση με το 2015, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3,517 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6%.

Όσον αφορά στις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 5,2% και διαμορφώθηκαν στα 2,128 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 25,6% και διαμορφώθηκαν στα 889 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά 3,7% και διαμορφώθηκαν στα 1,944 δισ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 3,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 436 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ σημείωσαν μείωση κατά 22,8% και διαμορφώθηκαν στα 728 εκατ. ευρώ.


Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 93,9% το 2016, έναντι 94,5% το 2015, καθώς οι εισπράξεις τους μειώθηκαν κατά 7,0%. 

Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (2016: 85,0%, 2015: 84,1%), των οποίων οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στα 11,226 δισ. ευρώ. 

Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 5,3% του συνόλου και παρουσίασαν αύξηση στις εισπράξεις τους κατά 25,9%. Μείωση κατά 5,2% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 35 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν άνοδο κατά 2,4%, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (2016: 6,1%, 2015: 5,5%).


Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην χώρα αυξήθηκε κατά 7,5% και διαμορφώθηκε στις 28,071 εκατ. τουρίστες το 2016 , έναντι των 26,114 εκατ. ταξιδιωτών το 2015. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 4,7%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 61,3%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 27,0%.

Το 2016 η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 αυξήθηκε 15,0% σε σύγκριση με το 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 22,1% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στις 8,282 εκατ. ταξιδιώτες, καθώς και στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 9,1%, η οποία διαμορφώθηκε στις 8,935 εκατ. ταξιδιώτες. 

Αντιθέτως, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασε μείωση της τάξεως 12,1% και διαμορφώθηκε στους 7.583 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 11,7% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε στις 3.139 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 13,7% και διαμορφώθηκε στις 1.314 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 20,8% και διαμορφώθηκε στις 2.895 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία παρουσίασε αύξηση κατά 16,1% και διαμορφώθηκε στις 596 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,8% και διαμορφώθηκε στις 779 χιλ. ταξιδιώτες.enikonomia.gr