ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για τις ασφαλίσεις σεισμού στις 12 Μαΐου

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) τηνΠαρασκευή 12 Μαΐου 2017, 09:00 – 15:45.

Συντονιστής & Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Βασίλης Βήχας, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.», Chartered Surveyor – Valuer FRICS, REV, CertCILA.

Επίσης στο σεμινάριο θα διδάξουν και οι κ.κ. Εισηγητές:

Νότης Βαγιακάκος, Γενικός Διευθυντής της HDI Global SE, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) [τ. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, Πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικών & Νομικών Θεμάτων].

Γιάννης Φίκιρης, Πολιτικός Μηχανικός – Εδαφομηχανικός, MSc, DIC, Μέλος Δ.Σ. και Διευθυντής Μελετών της ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε., με πολυετή εμπειρία ως μελετητής και ως σύμβουλος μηχανικός κατασκευής σε πολυάριθμα, μεγάλης κλίμακας, έργα υποδομής. 

Παύλος Φιλίππου, Πραγματογνώμονας, Αν. Υπεύθυνος Τμ. Πραγματογνωμοσυνών της ΜΕΝΤΩΡ, Αγρονόμος & Τοπογράφος Ε.Μ.Π., με εμπειρία σε ζημιές σεισμού, πολεοδομικές μελέτες & κατασκευές δομικών έργων.

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Π., Valuer in Real Estate Property της ΜΕΝΤΩΡ με εμπειρία σε μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων και εκτιμήσεις αξιών ακινήτων.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

να ενημερώσει τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς για θέματα σεισμικής επικινδυνότητας, των κατασκευών και ασφαλιστικής διαχείρισης του κινδύνου από σεισμό.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

• Εισαγωγή – Στοιχεία Γεωλογίας - Ιστορικό - Σεισμοί στην Ευρώπη - Σεισμοί στην Ελλάδα.
• Αντισεισμική τεχνολογία – Ελληνικοί Κανονισμοί.
• Κρατικά τιμολόγια αποκατάστασης ζημιών - Μέθοδοι αποκατάστασης. 
• Ασφαλίσεις σεισμού: Τι προσέχουμε κατά την ανάληψη;
• Στοιχεία αντασφάλισης.
• Ασφαλίσεις σεισμού: Πώς αντιδρούμε σε πολυάριθμες ζημιές;
• Παραδείγματα ζημιών & ασφαλιστικών περιπτώσεων – Στατιστικά.


Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εργάζονται στους κλάδους εκτίμησης και ανάληψης κινδύνων, διακανονισμού αποζημιώσεων αλλά και πωλήσεων), καθώς και σε υπαλλήλους γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Απευθύνεται επίσης και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ασφ/κών εργασιών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου.


Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:
• 120€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. 
• 140€ για τα μη μέλη

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 110€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 130€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.