Ο θεσμός των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Νέο μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου, μπορεί να αποτελέσει ο θεσμός των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Ένας θεσμός, ο οποίος ξεφεύγει από το απλό αγροτουριστικό μοντέλο, όπως τουλάχιστον ισχύει σήμερα, καθώς συνδυάζει δράσεις και υπηρεσίες που αναδεικνύουν την αγροτική ζωή, τα προϊόντα, τις ντόπιες μεθόδους παραγωγής, τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων κα.

Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης και θεσπίστηκαν με το νόμο 4235/2014. Ως πολυλειτουργικό αγρόκτημα ορίζεται εκείνη η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει: καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο, υπηρεσίες εστίασης-φιλοξενίας, δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης. Λειτουργεί, δε, δίνοντας έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής, ενώ κατοχυρώνεται με ειδικό σήμα προκειμένου να διακρίνεται από άλλες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, μπορεί να αναπτύσσει και άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές της εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης της υγείας, αθλητισμού, ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουργεί και δράσεις συνεργασίας. Με άλλα λόγια, τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα δραστηριοποιούνται απαρέγκλιτα και στους τρεις οικονομικούς παραγωγικούς τομείς, δηλαδή γεωργική παραγωγή, μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών.

Στόχοι του πολυλειτουργικού αγροκτήματος είναι: 
  • Η επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας.
  • Η γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, ντόπιες καλλιεργητικές μεθόδους παραγωγής και παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες σπανίζουν ή έχουν εκλείψει.
  • Η γνωριμία με τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και τη ζεστή ανθρώπινη ελληνική φιλοξενία.
  • Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αυτόχθονης χλωρίδας και πανίδας.
Η γνωριμία με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής, μέσα από την οργάνωση επισκέψεων σε ιστορικά και λοιπά τοπικά αξιοθέατα, καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.

«Το πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην αγροτική παραγωγή», δηλώνει στο ΑΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, και επισημαίνει: «Συνδέει μεταξύ τους και τα τρία επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας και μάλιστα μπορεί να αποτελέσει το νέο αναπτυξιακό όχημα στον αγροτοδιατροφικό τομέα».

«Αναγνωρίζοντας», συνεχίζει, «αυτήν την αναπτυξιακή δυναμική και λαμβάνοντας πολλαπλά ερεθίσματα από την πλευρά των πρωτοπόρων της δημιουργίας τέτοιων αγροκτημάτων στον Ελλαδικό χώρο, το υπουργείο προχώρησε στη σύνταξη Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ως σκοπό έχει τη διαμόρφωση και τον καθορισμό λεπτομερειών που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας τους και στο πλαίσιο κατοχύρωσης και απονομής Ειδικού Σήματος Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος. Δηλαδή, της πιστοποίησης του αγροκτήματος ως πολυλειτουργικό».

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Αποστόλου, δεδομένου ότι το πολυλειτουργικό αγρόκτημα είναι συνδυασμός ποικίλων δραστηριοτήτων, επιμέρους χρηματοδοτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών, μπορούν να εξευρεθούν είτε μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε μέσω των γενικότερων αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι στο Δίκτυο Συνεργασίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων συμμετέχουν σε πρώτη φάση 30 επιχειρήσεις απ' όλη την Ελλάδα.

Πρόκειται για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα: ΕΥΡΩΘΗΡΑΜΑ (Έβρος), ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ (Ιερισσός Χαλκιδικής), ΠΕΤΑΛΟ(Δράμα), ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Καβάλα), ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ (Δρακότρυπα Μουζακίου), ΚΤΗΜΑ ΜΠΕΛΛΟΥ (Πιερία), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΜΦΙΚΑΙΑ (Αμφίκλεια), ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΤΕΡΗ (Λίμνη Ευβοίας), ΕΛΑΙΩΝΑΣ (Ροβιές Ευβοίας), ΚΤΗΜΑ ΜΟΝΤΟΦΩΛΙ (Παλαιά Χώρα Καρύστου), ΜΑΚIS INN (Ερμιόνη Αργολίδας), ΕΥΜΕΛΕΙΑ (Γούβες Λακωνίας), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΡΙΝΗ (Μεγάλη Μαντινεία Καλαμάτα), ΜΗΛΙΑ (Βλάτος Βαθύ-Χανιά), ΒΑΜΟΣ (Βάμος Χανιά), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΤΟΧΙ (Χανιά), ΜΕΤΟΧΙ (Χωριό Μετόχι Χανίων), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΑΛΑΜΠΕΛΛΟΣ (Ρέθυμνο), ΚΤΗΜΑ ΒΕΛΑΝΙ (Ηράκλειο), ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΑΛΗ (Σίκινος), ΚΤΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΡΙΜΑΛΗ (Ικαρία), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΑΚΤΕΡ (Κέα), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΛΕΑΣ (Κάμπος Χίου), ΚΤΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ (Ζάκυνθος), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΘΙΕΣ (Ζάκυνθος), ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ (Ζάκυνθος), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΡΙΤΟΝΟΥ (Κεφαλονιά), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Κεφαλονιά), ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΙΟΠΟΡΟΣ (Κέρκυρα) και ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΓΓΙΑ (Κέρκυρα).


ered.gr