Επιχειρηματική ημερίδα Ελλάδας - ΗΑΕ στην Αθήνα

Με την ευκαιρία σύγκλησης της 3ης Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Αθήνα, προγραμματίζεται η διοργάνωση επιχειρηματικής ημερίδας στις 3 Μαΐου 2017, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας, την προσέλκυση επενδύσεων και την εν γένει διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Οι προτεινόμενοι κλάδοι της οικονομίας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δυνητικά τις πλέον θετικές προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών με τα Η.Α.Ε., είναι:

- Τρόφιμα, αγροδιατροφικά προϊόντα και υπηρεσίες
- Κατασκευές- Δομικά υλικά- Ενέργεια και Α.Π.Ε.
- Περιβάλλον (Διαχείριση αποβλήτων)
- Φάρμακα, καλλυντικά
- Ιατρικές υπηρεσίες
- Τουρισμός και αγορά ακινήτων
- Μεταφορές
- Υποδομές
- Logistics, συσκευασία-αποσυσκευασία αγαθών
- Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες
- Διαχείριση λιμένων και αεροδρομίων

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις b08@mfa.gr και sbb@mfa.gr μέχρι και την 4η Απριλίου 2017.sofokleousin.gr