Οι ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Η αναλυτική λίστα της Direction Business Reports με τις εταιρείες που διακρίθηκαν με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία.Τους πρωταγωνιστές του ελληνικού επιχειρείν ανέδειξε έρευνα που πραγματοποίησε η Direction Business Reports. Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων βασίζονται στους πρόσφατα δημοσιευμένους ισολογισμούς της οικονομικής χρήσης 2015 των επιχειρήσεων, την επεξεργασία των οποίων πραγματοποίησε η Direction Business Reports.

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 1.000 εταιρειών της κατάταξης του 2015 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτει ότι σε επίπεδο κύκλου εργασιών σημειώθηκε μείωση κατά 3,49%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 106,43 δισ. ευρώ το 2015 (δεν υπολογίζεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας, δηλαδή οι τράπεζες και οι ασφάλειες). Εντυπωσιακή άνοδος σημειώθηκε το 2015 στα συνολικά κέρδη προ φόρων, που ανήλθαν στα 1,597 δισ. ευρώ, επίσης μη συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλειών.

Εάν στα συνολικά κέρδη προ φόρων υπολογιστούν και αυτά του χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες και ασφάλειες), τότε η θετική εικόνα αλλάζει και συνολικά καταγράφονται ζημίες προ φόρων ύψους 9,158 δισ. ευρώ (οφείλονται αποκλειστικά στις υπέρογκες ζημίες προ φόρων που κατέγραψε ο τραπεζικός κλάδος το 2015).

Από τις 1.000 εταιρείες της κατάταξης, ποσοστό 56,50% (565 εταιρείες) κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους έναντι του 2014. Ο εμπορικός τομέας, που εκπροσωπήθηκε με 383 εταιρείες στην έρευνα για το 2015, είχε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 38,26 δισ. ευρώ, ο τομέας βιομηχανίας (343 εταιρείες) είχε 33,55 δισ. ευρώ και ο τομέας των υπηρεσιών (274 εταιρείες) είχε 50,74 δισ. ευρώ (εάν εξαιρεθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, καταγράφεται συνολικός κύκλος εργασιών 34,62 δισ. ευρώ).

Ισχυροί κλάδοι με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι: τράπεζες (10 εταιρείες) με 12,72 δισ. ευρώ, ο βιομηχανικός κλάδος των πετρελαιοειδών-διϋλιστήρια (3 εταιρείες) με 11,89 δισ. ευρώ, ο κλάδος της ενέργειας (21 εταιρείες) με 10,59 δισ. ευρώ, ο εμπορικός κλάδος των πετρελαιοειδών (22 εταιρείες) με 9,73 δισ. ευρώ, τα σούπερ μάρκετ (36 εταιρείες) με 8,84 δισ. ευρώ, ο βιομηχανικός κλάδος των τροφίμων (121 εταιρείες) με 7,22 δισ. ευρώ, οι τηλεπικοινωνίες (10 εταιρείες) με 4,71 δισ. ευρώ, ο εμπορικός κλάδος των φαρμάκων (φάρμακα και φαρμακαποθήκες) με 66 εταιρείες και συνολικό κύκλο εργασιών 4,13 δισ. ευρώ, τα τυχερά παιχνίδια-καζίνο (3 εταιρείες) με 4,06 δισ. ευρώ, οι τεχνικές-οικοδομικές (33 εταιρείες) με 3,51 δισ. ευρώ και οι ασφάλειες (29 εταιρείες) με 3,41 δισ. ευρώ.

Από τα αποτελέσματα των 383 εμπορικών επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015 και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτει ότι σε επίπεδο κύκλου εργασιών το 2015 σημειώθηκε μικρή μείωση, κατά 1,61%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 38,26 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών κατέγραψαν άνοδο κατά 3,24% και ανήλθαν στα 6,76 δισ. ευρώ το 2015. Το συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 237,36 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 56,32% σε σχέση με το 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις ζημίες προ φόρων ύψους 404,93 εκατ. ευρώ που εμφάνισε η εταιρεία Μαρινόπουλος ΑΕ για το 2015 και επηρέασε το συνολικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την Direction Business Reports, εάν η εταιρεία Μαρινόπουλος εξαιρεθεί, τότε προκύπτει αύξηση κερδών προ φόρων του τομέα συνολικά, κατά 13%. Να σημειωθεί ότι το 81,72% (313 εταιρείες) του δείγματος ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το 2015. Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 3,84 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 6,67 δισ. ευρώ (-4,25% σε σχέση με το 2014). Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) το 2015 ανήλθαν στα 16,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,39% σε σχέση με το 2014. Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2015 αυξήθηκε κατά 2,41% και ανήλθε στα 23,09 δισ. ευρώ. Ισχυροί κλάδοι του εμπορίου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι εξής: τα πετρελαιοειδή (22 εταιρείες) με 9,73 δισ. ευρώ, τα σούπερ μάρκετ (36 εταιρείες) με 8,83 δισ. ευρώ, ο κλάδος των φαρμάκων (φάρμακα και φαρμακαποθήκες) με 66 εταιρείες και συνολικό κύκλο εργασιών 4,13 δισ. ευρώ, τα μεταφορικά μέσα & ανταλλακτικά (34 εταιρείες) με 2,16 δισ. ευρώ, τα τρόφιμα (39 εταιρείες) με 2,14 δισ. ευρώ, οι Η/Υ – μηχανές γραφείου (20 εταιρείες) με 1,30 δισ. ευρώ, η ένδυση-υπόδηση (23 εταιρείες) με 1,26 δισ. ευρώ, τα προϊόντα καπνού (15 εταιρείες) με 1,15 δισ. ευρώ και οι οικιακές επαγγελματικές συσκευές (12 εταιρείες) με 1,05 δισ. ευρώ.

Από τα αποτελέσματα των 343 βιομηχανικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015 και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτει ότι σε επίπεδο κύκλου εργασιών, το 2015 σημειώθηκε μείωση κατά 9,22%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 33,55 δισ. ευρώ. Η υποχώρηση αυτή των πωλήσεων οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τομέα διύλισης πετρελαίου και σχετίζεται με την πτώση των διεθνών τιμών του προϊόντος. Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών κατέγραψαν άνοδο κατά 24,57% και ανήλθαν στα 5,91 δισ. ευρώ το 2015, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σχεδόν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Το συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 889,64 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 120,19 εκατ. ευρώ το 2014.

Σημειώνεται ότι το 74,64% (256 εταιρείες) του δείγματος ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το 2015. Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 7,43 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 12,87 δισ. ευρώ (+2,85% σε σχέση με το 2014). Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) το 2015 ανήλθαν στα 26,95 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,66% σε σχέση με το 2014. Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2015 κινήθηκε ανοδικά κατά 5,40% και ανήλθε στα 39,82 δισ. ευρώ. Ισχυροί κλάδοι της βιομηχανίας με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι εξής: τα διυλιστήρια (3 εταιρείες) με 11,89 δισ. ευρώ, τα τρόφιμα (121 εταιρείες) με 7,22 δισ. ευρώ, τα φάρμακα (21 εταιρείες) με 2,06 δισ. ευρώ, τα μεταλλικά προϊόντα & κατασκευές (20 εταιρείες) με 1,97 δισ. ευρώ, τα μεταλλουργικά προϊόντα (6 εταιρείες) με 1,33 δισ. ευρώ, τα προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών (17 εταιρείες) με 1,10 δισ. ευρώ, τα πλαστικά (22 εταιρείες) με 964,4 εκατ. ευρώ, το ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό υλικό (8 εταιρείες) με 717,6 εκατ. ευρώ και το χαρτί και προϊόντα (16 εταιρείες) με 665,9 εκατ. ευρώ.

Από τα αποτελέσματα των 274 υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015 και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτουν ότι στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (202 εταιρείες) ο κύκλος εργασιών ήταν οριακά αυξημένος, μόλις κατά 0,20%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 31,11 δισ. ευρώ το 2015. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων το 2015 ανήλθαν στα 509 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 348,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 19,78 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 30,76 δισ. ευρώ (-1,38% σε σχέση με το 2014).

Ο τραπεζικός τομέας (10 εταιρείες) το 2015 εμφάνισε υψηλές ζημίες προ φόρων ύψους 11,19 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 44,73% σε σχέση με το επίσης ζημιογόνο προ φόρου αποτέλεσμα του 2014. Ο τομέας των ασφαλειών (29 εταιρείες) σημείωσε πτώση κατά 3,97% στον συνολικό κύκλο εργασιών του (παραγωγή ασφαλίστρων) και εμφάνισε κερδοφορία προ φόρων ύψους 433,86 εκατ. ευρώ (+ 2,97% σε σχέση με το 2014). Ο τομέας των τεχνικών εταιρειών (33 εταιρείες) παρέμεινε ζημιογόνος για το 2015 εμφανίζοντας ζημίες προ φόρων ύψους 38,21 εκατ. ευρώ και κατάφερε να βελτιώσει κατά 3,53% τον συνολικό κύκλο εργασιών του έναντι του 2014.

Από το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών το 71,53% (196 εταιρείες) σημείωσαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015. Ισχυροί κλάδοι με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι εξής: οι τράπεζες (10 εταιρείες) με 12,72 δισ. ευρώ, ο κλάδος της ενέργειας (21 εταιρείες) με 10,59 δισ. ευρώ, οι τηλεπικοινωνίες (10 εταιρείες) με 4,71 δισ. ευρώ, τα τυχερά παιχνίδια-καζίνο (3 εταιρείες) με 4,06 δισ. ευρώ, οι τεχνικές-οικοδομικές (33 εταιρείες) με 3,51 δισ. ευρώ και οι ασφάλειες (29 εταιρείες) με 3,41 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ