Ευάλωτες οι εταιρείες του κλάδου ενέργειας και πόρων


Τις νέες προκλήσεις και τα κρίσιμα ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι εταιρείες του κλάδου ενέργειας και πόρων εντοπίζει νέα έρευνα της Deloitte (Asset Management: A Risk-Based Approach | Energy and Resources Benchmark Survey).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Deloitte, οι εταιρείες του κλάδου ενέργειας και πόρων είναι εν γένει ευάλωτες όσον αφορά στα περιουσιακά τους στοιχεία. Οι καθημερινές τους δραστηριότητες εξαρτώνται στενά από την απόδοση των πόρων τους. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες αυτές αγωνίζονται διαρκώς να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων τους. 


Επιπλέον, έρχονται συχνά αντιμέτωπες με την παλαιότητά τους, με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια και τις ρυθμίσεις που γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με τις περιβαλλοντικές απειλές, τις νέες τεχνολογίες και τις άλλες προκλήσεις που συνδέονται με την ιδιοκτησία και τη λειτουργία τους.


Εκτός αυτών, υπάρχει συνεχής πίεση για μείωση κόστους σε συνδυασμό με τους προϋπολογισμούς που συρρικνώνονται. Όλα αυτά αποτελούν μια τεράστια πρόκληση για τους υπευθύνους τους να καταμερίζουν τον προϋπολογισμό τους με το βέλτιστο τρόπο για τα περιουσιακά στοιχεία τους.


Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να αξιολογήσουν την ετοιμότητα των δράσεων που αναπτύσσουν για τη διαχείριση κινδύνου περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία (95%) των συμμετεχόντων έχουν ενσωματώσει εξ ολοκλήρου ή έστω εν μέρει τη διαχείριση κινδύνου στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τους. Το υπόλοιπο 5% έχουν σκοπό να ενσωματώσουν τη διαχείριση κινδύνου στη διαχείριση αυτών στο μέλλον.


Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

  • Η παλαιότητα των περιουσιακών στοιχείων και ο σχετικός κίνδυνος αποτυχίας απόδοσης διακρίθηκαν ως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπος ο κλάδος. Για να ανταποκριθούν επαρκώς σε αυτό τον κίνδυνο, οι εταιρείες εκτιμούν το υπόλοιπο του κύκλου ζωής με ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής, προκειμένου να λάβουν τα πιο κατάλληλα μέτρα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των περιουσιακών τους στοιχείων.
  • Η διαχείριση κινδύνου αξιοποιείται κυρίως ως εργαλείο, το οποίο βοηθά στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η σταδιακή αλλοίωση/παλαιότητα των περιουσιακών στοιχείων αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος κίνδυνος στην απόκτηση και στη λειτουργία αυτών.
  • Όσο το μέγεθος της πολυπλοκότητας και της απαιτούμενης εξειδίκευσης μεγαλώνει, εξειδικευμένοι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων περιουσιακών στοιχείων προσλαμβάνονται, ώστε να αντιμετωπίζουν τους πολλούς και διαφορετικούς κινδύνους που τα απειλούν.