Παπαστράτος: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα σημαίνει να στηρίζεις τη χώρα όταν αυτή το χρειάζεται περισσότερο

Η Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας της εταιρείας Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ., θυγατρικής της Philip Morris International στην Ελλάδα και μεγαλύτερης εταιρείας προϊόντων καπνού στη χώρα, μιλάει στη στήλη «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» τουepixeiro.gr, για το πώς η εταιρεία αντιμετωπίζει την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, για τις ενέργειες που κάνει προκειμένου να συμβάλλει στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, για τη στήριξη που παρέχει στην τοπική κοινωνία, για τις ενέργειες προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης των καπνικών προϊόντων και για τη σημασία της απονομής του τίτλου «Κορυφαίος Εργοδότης» από το "Top Employer Institute".

Ποια πιστεύετε ότι είναι η ουσία της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας; Και ποια η στρατηγική που ακολουθείτε σαν υπεύθυνη εταιρεία;

Η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή για μια εταιρεία, ώστε όχι μόνο να διασφαλίζει την πορεία της μέσα στο χρόνο αλλά και να συμβάλλει ταυτόχρονα στο βιώσιμο μέλλον του τόπου. Έτσι ακριβώς την αντιμετωπίζουμε στην Παπαστράτος, έχοντάς την ως στοιχείο του DNA και της φιλοσοφίας μας, καθώς διέπει συνολικά την επιχειρηματική μας δομή.

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα για εμάς σημαίνει να ενεργούμε σύμφωνα με αρχές και αξίες, οι οποίες είναι βάση λειτουργίας και όχι μια επικοινωνιακή βιτρίνα. Η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η ειλικρίνεια και η πλήρης συμμόρφωση με τους νόμους και τις εταιρικές μας πολιτικές αποτελούν βασικές αξίες που καθορίζουν την καθημερινή μας λειτουργία. Κανένας οικονομικός, ή εμπορικός στόχος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη δέσμευσή μας στα θέματα ακεραιότητας.

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σημαίνει, επίσης, αυξημένη υπευθυνότητα απέναντι στους εργαζόμενους της επιχείρησης, στο προϊόν που παράγει και στους καταναλωτές.

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σημαίνει, τέλος, να αντιλαμβανόμαστε ότι ως μεγάλη επιχείρηση έχουμε να επιτελέσουμε ένα σημαντικό ρόλο ως εταιρικός πολίτης της χώρας. Σημαίνει να στηρίζεις τη χώρα όταν αυτή το χρειάζεται περισσότερο, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με την Ελλάδα.

Επιδιώκουμε λοιπόν, πέρα από τους αμιγώς επιχειρηματικούς μας στόχους, να φροντίζουμε και να επενδύουμε στους εργαζόμενούς μας. Να ανταποκρινόμαστε στις προτιμήσεις των ενήλικων καπνιστών προσφέροντας καινοτομικά προϊόντα με την υψηλότερη ποιότητα. Να συμβάλλουμε στη δημιουργία εσόδων για το κράτος και στη στήριξη σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως η καπνοκαλλιέργεια. Να χτίζουμε δημιουργικές συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά και να συνεισφέρουμε συνολικά στην κοινωνία μέσα από ένα ουσιαστικό πλέγμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα του σήμερα και πώς ανταποκρίνεται σε αυτά η εταιρεία σας;

Δυστυχώς τα προβλήματα σήμερα είναι πολλά και διαφορετικά, πολύπλοκα και δύσκολα αντιμετωπίσιμα.

Στην Παπαστράτος, την περίοδο της κρίσης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μεγάλης κλίμακας δράσεις ανταποκρινόμενοι στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε δαπανήσει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανθρωπιστική κρίση με τις πολλές εκφάνσεις της. Προσπαθούμε, στο βαθμό που είναι δυνατό, να είμαστε εδώ και να στηρίζουμε τη χώρα μας στη δύσκολη περίοδο που περνά.

Το 2013, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες στη θέρμανση σχολείων στη Β. Ελλάδα, αναλάβαμε την πρωτοβουλία «Δεσμός για τα σχολεία» καλύπτοντας τα έξοδα θέρμανσης και εν τέλει την απρόσκοπτη λειτουργία σχολείων σε καπνοπαραγωγικές περιοχές 6 νομών της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, ενεργοποιήσαμε το ευρύτατο δίκτυο συνεργατών μας, ώστε η ενέργεια αυτή να επεκταθεί πανελλαδικά. Το πρόγραμμα ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό, αφού έφτασε να προσφέρει ζεστές αίθουσες διδασκαλίας σε 50 σχολεία, με συνολικά 2.400 μαθητές περίπου.

Ένα άλλο οξύτατο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια είναι η ανεργία.

Τη διετία 2013-2014 υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης 1.300 ανέργων ή επαπειλούμενων με ανεργία, προκειμένου να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Σημαντικό πρόβλημα είναι και η βιωσιμότητα της καπνοκαλλιέργειας, στην οποία απασχολούνται περίπου 30.000 οικογένειες καπνοπαραγωγών και εργατών γης.

Για τη στήριξη της ελληνικής καπνοκαλλιέργειας, υπογράψαμε, μέσω της μητρικής μας εταιρείας, Σύμφωνο Συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση για την αγορά αυξημένων ποσοτήτων ελληνικών ανατολικών καπνών την τριετία 2013-2015. Παράλληλα, υλοποιούμε προγράμματα κατάρτισης για καπνοκαλλιεργητές στη Βόρειο Ελλάδα, ώστε με νέες πρακτικές και τη χρήση τεχνολογίας να αυξήσουν την αποδοτικότητα των καλλιεργειών τους, να βελτιώσουν το κόστος της παραγωγής τους και κατ' επέκταση να αυξήσουν την κερδοφορία τους και την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής τους.

Ως ουσιαστικό πρόβλημα, θα πρέπει, τέλος, να αναφέρω και την έξαρση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων που έχει σημαντικές κοινωνικές συνέπειες. Οι φόροι που χάνονται για το κράτος έχουν σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χρήματα για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας και κοινωνικές παροχές. Παράλληλα, ενισχύονται οι εγκληματικές οργανώσεις που τα διακινούν, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και απειλώντας την ασφάλεια όλων μας, ενώ απειλείται και η δημόσια υγεία αφού στα παράνομα προϊόντα έχουν βρεθεί βαρέα μέταλλα, απορρίμματα και άλλες επικίνδυνες ύλες και η πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά είναι ανεξέλεγκτη.

Από το 2012 έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΣΙΓΑΡΑ με μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών για τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου τσιγάρων και χύμα καπνού και την υποστήριξη των διωκτικών Αρχών, ενώ έχουμε προτείνει στην Πολιτεία δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση του φαινομένου.


Ποια είναι η σχέση σας με την τοπική κοινωνία και με ποιους τρόπους τη στηρίζετε;

Επιδιώκουμε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, με δημιουργική συνεργασία, με τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα, τον Ασπρόπυργο, το Αγρίνιο και τις καπνοκαλλιεργητικές περιοχές της Β. Ελλάδας, προσπαθώντας να συμβάλλουμε με θετικό και ουσιαστικό τρόπο.

Χαρακτηριστικά μπορώ να αναφέρω τη στήριξη που έχουμε προσφέρει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ασπροπύργου και, μέσω αυτού, στις 350 οικογένειες που ενισχύει. Ακόμα, χρηματοδοτήσαμε την κατασκευή παιδικών χαρών της πόλης που να λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια για τα παιδιά.

Προχωρήσαμε, επίσης, και σε μία συμβολική αλλά και ουσιαστική προσφορά στο Αγρίνιο. Τιμώντας τους ιδρυτές της εταιρείας μας και τη γενέτειρα πόλη τους, παραχωρήσαμε στην πόλη του Αγρινίου το Ίδρυμα Παπαστράτου (τη διοίκηση και τα περιουσιακά του στοιχεία), με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή του για την ανάπτυξη της πόλης.

Επίσης, σε μία προσπάθεια στήριξης των οικογενειών των καπνοπαραγωγών της Βόρειας Ελλάδας, χρηματοδοτήσαμε έργα ύδρευσης και βελτίωσης του οδικού δικτύου στους Δήμους Αβδήρων και Ξάνθης.

Πιστεύετε ότι η θετική αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, μπορεί να ωφελήσει την ίδια την εταιρεία;

Η αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες είναι κάτι περισσότερο από επωφελής και για τις δύο πλευρές. Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σημαντικά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, των οποίων αναπόσπαστο μέρος αποτελούν, αλλά και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Επιπλέον, μια τοπική κοινωνία που στηρίζεται και στηρίζει μια εταιρεία αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της, αλλά και σημαντικό σύμμαχο και βοηθό της ώστε να μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητά της απρόσκοπτα.

Τι ενέργειες κάνετε για να προωθήσετε την υπεύθυνη κατανάλωση των καπνικών προϊόντων;

Γνωρίζουμε ότι παράγουμε ένα προϊόν που προκαλεί σοβαρές ασθένειες και είναι εθιστικό. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τις οποίες κατανοούμε. Η ηθική και οι αξίες μας μάς επιτάσσουν να αξιολογούμε την απόδοσή μας και βάσει του τρόπου με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις ανησυχίες.

Στο πνεύμα αυτό, διατηρούμε ανοιχτή τη γραμμή επικοινωνίας με την κοινωνία, και δίνουμε δυναμικό «παρών» μετέχοντας ενεργά.

Μιλάμε ανοιχτά για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τα τσιγάρα μακριά από τα παιδιά. Δε μένουμε όμως μόνο σε αυτά. Μέσω της μητρικής μας εταιρείας, προσπαθούμε να αναπτύξουμε προϊόντα που είναι ενδεχομένως λιγότερο βλαβερά. Και, ασφαλώς, τηρούμε απαρέγκλιτα τους νόμους για την προβολή και διάθεση των προϊόντων μας.

Τι σημαίνει για εσάς ο τίτλος «Κορυφαίος Εργοδότης» που σας απονεμήθηκε από το "Top Employer Institute"; Ποια είναι τα συστατικά μίας τόσο σημαντικής για την εποχή μας επιτυχίας;

Η συγκεκριμένη αναγνώριση έχει μεγάλη αξία, γιατί έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης πίεσης για τις εταιρείες λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης και από έναν αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό, το "Top Employers Institute" που εξειδικεύεται στην πιστοποίηση αριστείας όσον αφορά στις συνθήκες απασχόλησης. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση χορηγείται - σε παγκόσμιο επίπεδο - σε εταιρείες που αποδεικνύουν έμπρακτα ότι διασφαλίζουν τα υψηλότερα πρότυπα στην προσφορά εργασίας, βελτιώνουν διαρκώς τις συνθήκες απασχόλησης και ηγούνται των προσπαθειών εξέλιξης των εργαζομένων τους. Και η Παπαστράτος είναι περήφανη που αναγνωρίζεται ως μια κορυφαία εταιρεία σε αυτό τον τομέα.

Άλλωστε, η συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας είναι αταλάντευτη στρατηγική μας. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία της εταιρείας μας βασίζεται στους ανθρώπους της και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.

Σε μια περίοδο όπου πολλές επιχειρήσεις κάνουν περικοπές σε προσωπικό και μισθούς, εμείς μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας προς τους εργαζομένους μας. Συνεχίζουμε να έχουμε ανταγωνιστικούς μισθούς, πάνω από το μέσο όρο της αγοράς και σχεδόν διπλάσιο βασικό μισθό για τους νεοεισερχόμενους χωρίς εμπειρία εργαζόμενους, να προσφέρουμε ευκαιρίες καριέρας και δυνατότητες διεθνούς σταδιοδρομίας, καθώς και ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων μας και να επιβραβεύουμε την άριστη απόδοση με ειδικά προγράμματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην τελευταία εσωτερική έρευνα εργαζομένων, περισσότεροι από 9 στους 10 δηλώνουν υπερήφανοι που εργάζονται στην Παπαστράτος. Επιπλέον, οι διακρίσεις μας ως Best Place to Work τα τρία τελευταία χρόνια και ως Top Employer τώρα αποτελούν, εκτός από αναγνώριση των προσπαθειών της εταιρείας, και απόδειξη ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.