ΣΕΒΕ: Απολογισμός εκδήλωσης δικτύωσης με θέμα «Τριπλός έλικας: Διαδραστικές σχέσεις και συνεργασίες»

Εκδήλωση δικτύωσης διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, στις 17:30, στην Αίθουσα Αλέξανδρος II του Ξενοδοχείου Makedonia Palace. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” με ακρωνύμιο “TRIGGER”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάπτυξη και η προώθηση της ιδέας του Τριπλού Έλικα, η αλληλεπίδραση μεταξύ Πανεπιστημίων – Αγοράς - Κυβέρνησης και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο συζήτησης για την παραγωγή, μεταφορά και εφαρμογή της γνώσης, προκειμένου να συνδράμουν καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, να ενισχύσουν τη δυναμική της καινοτομίας, να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα, και να πολεμήσουν ενάντια στη μετανάστευση επιστημόνων στο εξωτερικό.

Την εκδήλωση άνοιξε η κα Βασιλική Λούντζη, Δικηγόρος – Εντεταλμένη Σύμβουλος ΣΕΒΕ που καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ κυβέρνησης – αγοράς - πανεπιστημίων (έννοια του τριπλού έλικα) τονίζοντας ότι «Μέσα από το οικοσύστημα του τριπλού έλικα, δηλαδή την ουσιαστική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ «Κυβέρνησης – Βιομηχανίας – Ακαδημαϊκής Κοινότητας» μπορούμε να επιτύχουμε σύζευξη δυνάμεων που είναι απαραίτητες για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας στη διασυνοριακή περιοχή. Με το σημερινό μας κάλεσμα, ο ΣΕΒΕ θέλει να επικοινωνήσει τις δράσεις του έργου TRIGGER και το οικοσύστημα του τριπλού έλικα για την ορθότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής στην αγορά εργασίας».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Καθ. Παναγιώτης Κετικίδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του International Faculty of the University of Sheffield, CITY College και Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Τριπλού Έλικα (ΤΗΑ), ο οποίος παρουσίασε τις προκλήσεις για την ανάπτυξη της γνώσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας στην Ελλάδα αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης και ανέπτυξε το ρόλο του τριπλού έλικα, ως θεραπεία, για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Ο πρωταρχικός στόχος του «Τριπλού έλικα» δηλαδή του πανεπιστήμιου/ γνώση, των επιχειρήσεων/ αγορά και της διακυβέρνησης, είναι ότι ολόκληρο το οικοσύστημα πρέπει να εξελιχθεί και να αναπροσαρμοστεί, προκειμένου να επιτύχει κατάλληλα το στάδιο της συνδημιουργίας με τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Ιωάννη Ταμπακούδη, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο οποίος μίλησε για την συνδρομή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην παραγωγή, μεταφορά και εφαρμογή της γνώσης, τα οφέλη από την συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων ενώ ανέλυσε και προτάσεις πολιτικής προκειμένου να επιβιώσει και να διακριθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο στο άκρως ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον τονίζοντας πως η στροφή προς την Κοινωνία της Γνώσης είναι για την Ελλάδα μονόδρομος και, συγχρόνως, μοναδική και, ίσως, τελευταία ευκαιρία.

Η κα Χάιδω Σάββα, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρουσίασε τον ρόλο που διαδραματίζει η δημόσια διοίκηση στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και αναφέρθηκε αναλυτικά στο θεσμικό πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 και στην εφαρμογή του στη Βόρειο Ελλάδα και στις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων.

Ο κ. Stefan Uzunov, εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Οικονομίας της Βουλγαρίας μετέφερε την εμπειρία του Υπουργείου από τη συνεργασία με τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο στο πλαίσιο της κατάρτισης στρατηγικής καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο επιτυχημένης συνεργασίας που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τον προσδιορισμό των τεχνολογικών τομέων παρέμβασης, επενδύσεις στους θεματικούς τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, ικανότητες των περιφερειών για καινοτομία, το δημοσιονομικό πλαίσιο και ένα σύστημα διαχείρισης της στρατηγικής.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το έργο αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Το έργο στοχεύει πρωτίστως στην αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής των δύο χωρών στην αγορά εργασίας, μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.thetrigger.eu ή επικοινωνήστε με τον ΣΕΒΕ: τηλ 2310 535333 ή info@seve.gr.