Δάνεια σε μικρομεσαίους από την Alpha Bank


Η Alpha Bank υπέγραψε σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για τη συμμετοχή της στο συγχρηματοδοτικό Πρόγραμμα"JEREMIE FRSP for Entrepreneurship", το οποίο προβλέπει τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων, από κοινού και ισομερώς με το ΕΣΠΑ (πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα "JEREMIE FRSP for Entrepreneurship" μέσω τηςAlpha Bank αφορά στη χορήγηση δανείων Μικρομεσαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων, για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών (απόκτηση επαγγελματικής στέγης, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.) και αναγκών κεφαλαίου κινήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών, μισθοδοσία κ.ά.).

Το Πρόγραμμα διατίθεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως η κατά 50% επιδότηση του επιτοκίου, καθώς το μέρος του δανείου που συνιστά τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ παρέχεται άτοκο. Συνολικά, τα κύρια πλεονεκτήματα του Προγράμματος είναι:

- Εξαιρετικά χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα από 2,95%*, λόγω της συγχρηματοδοτήσεως.

- Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως ανά επιχείρηση.

- Ευελιξία αποπληρωμής και μεγάλη διάρκεια δανείου, έως 120 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα "JEREMIE FRSP for Entrepreneurship" καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις εντάξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της τράπεζας.

kerdos.gr