Οι νέες επιτροπές ασφαλιστικών κλάδων για το 2015-2016

Τις νέες επιτροπές για τη διετία 2015-2016, καθώς και τους προέδρους τους όρισε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Το έργο των επιτροπών αφορά στην επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

Οι επιτροπές και οι πρόεδροί τους είναι οι εξής:

Επιτροπή ζωής, συντάξεων και υγείας - πρόεδρος Δημήτρης Μαζαράκης,

Επιτροπή Solvency II και Οικονομικών - Παναγιώτης Δημητρίου,

Επιτροπή διεθνών και δημοσίων σχέσεων - Ερρίκος Μοάτσος,

Επιτροπή αυτοκινήτων - Δημήτρης Ζορμπάς,

Επιτροπή διαφάνειας και πρόληψης -Αναστάσιος Κασκαρέλης,

Επιτροπή περιουσίας, αντασφαλίσεων, μεταφορών και σκαφών - Παναγιώτης Βαγιακάκος,

Επιτροπή αστικής ευθύνης και επαγγελματικών ευθυνών - Τζιουζέπε Τζιόργκνο,

Επιτροπή νομικής προστασίας - Νάντια Σταυρογιάννη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τους Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, Γιώργο Κώτσαλο, Σπύρο Μαυρόγαλο, Φωκίωνα Μπράβο, Δημήτρη Ζορμπά, Γιάννη Λαπατά, Δημήτρη Μαζαράκη.