Ισχυρά αυξημένα τα κέρδη της ΕΥΑΘ για το 2014

Ενισχυμένα εμφανίζονται όλα τα βασικά μεγέθη της ΕΥΑΘ Α.Ε., με τα προ φόρων κέρδη να ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ, κατά την οικονομική χρήση 2014.

Ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73,7 εκατ. ευρώ, έναντι 72,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 1,9% η οποία οφείλεται σε αύξηση των πωλήσεων ύδατος και αντιστοίχως των τελών αποχέτευσης. 
 

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 26,3 εκατ. ευρώ έναντι 25,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,73%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 20,3 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 14,9%, ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα εμφανίζοντας αύξηση 2,35%.

«Η ΕΥΑΘ για άλλη μια χρονιά παρουσιάζει αύξηση σε όλα τα κρίσιμα οικονομικά της μεγέθη, με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα άνω των 50 εκατ. για το 2014. Ακολουθήσαμε συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών, με μείωση των εξόδων διοίκησης, αυξημένη πρόβλεψη επισφαλειών λόγω αδυναμίας των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων να αντεπεξέλθουν και συγκεκριμένο ενεργειακό - επενδυτικό πλάνο, προσανατολισμένοι πάντα στη λογική του πελατοκεντρισμού, που οφείλει να διακρίνει κάθε σύγχρονη επιχείρηση κοινής ωφέλειας όπως η ΕΥΑΘ», επισημαίνει ο Νίκος Παπαδάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.