Έργο Green@Hospital: Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας 15-20% στα νοσοκομεία

Πρωταρχικός στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας στα νοσοκομεία της Ευρώπης και το έργο Green@Hospital, αποτελεί όπλο και πρωτοπορία προς την κατεύθυνση αυτή, με την συμμετοχή της Ελλάδας και συγκεκριμένα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Άγιος Γεώργιος, όπου μια ομάδα επιστημόνων-ερευνητών εργάζεται εντατικά και με αποτελέσματα.

Έχοντας την επιστημονική ευθύνη της εφαρμογής του έργου στα Χανιά η Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης Διονυσία Κολοκοτσά, παραθέτει αναλυτικά στο energia.gr, όλα τα στοιχεία και τις παραμέτρους ενός προγράμματος, που επιχειρεί, να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας εκεί ακριβώς όπου η κατανάλωσή της, χτυπάει κόκκινο.. Στα νοσοκομεία..


- Κάτι αλλάζει στο νοσοκομείο Χανίων στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης; Ας αρχίσουμε με τις γενικές πληροφορίες: Τι είναι αυτό που σηματοδοτεί αυτήν την αλλαγή; Ποιο είναι το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται. πως χρηματοδοτείται, ποιοι φορείς το έχουν αναλάβει και ποια ακόμη νοσοκομεία συμμετέχουν…

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO2 αποτελεί πρωταρχικό στόχο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γεγονός ότι τα νοσοκομεία κατατάσσονται μεταξύ των κτηρίων με τις υψηλότερες ενεργειακές καταναλώσεις για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθιστά επιτακτική την ανάγκη εύρεσης εξειδικευμένων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια αυτά.

Βάσει σχετικών μελετών έχει διαπιστωθεί ότι στα νοσοκομεία υπάρχει περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως του 15-20% μέσω παρεμβάσεων στον τρόπο που γίνεται η διαχείριση της καταναλισκόμενης σε αυτά ενέργειας, διατηρώντας τα επιθυμητά επίπεδα άνεσης και υγιεινής.

Το GREEN@Hospital είναι μία σημαντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιώντας τις πλέον προηγμένες επιστημονικές μεθόδους σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνολογικές εφαρμογές υψηλής στάθμης.

Για την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των καταναλώσεων π.χ. για θέρμανση, κλιματισμό, εξαερισμό, φωτισμό σε χώρους διαφορετικής χρήσης και άλλων παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα κ.α. για ένα τουλάχιστον έτος και στη συνέχεια εφαρμόζονται μέτρα των οποίων αξιολογείται και βελτιστοποιείται η αποτελεσματικότητα.

Μεταξύ άλλων, η καινοτομία του GREEN@Hospital έγκειται στο ότι για τη μεταφορά των δεδομένων, που αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης του νοσοκομείου, γίνεται χρήση του διαδικτύου ή του τοπικού δικτύου επικοινωνιών (LAN) που υπάρχει στα περισσότερα νοσοκομεία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη, στο πλαίσιο του έργου, αρχιτεκτονική του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης έχει ως αποτέλεσμα αφενός ότι δεν απαιτείται η εκ νέου εγκατάσταση δικτύου επικοινωνιών στα νοσοκομεία και αφετέρου ότι επιτυγχάνεται η επέκτασή ή αναπροσαρμογή του συστήματος με τρόπο εύκολο και οικονομικά βιώσιμο.

Με βάση τα προαναφερθέντα και μέσα από τη στενή συνεργασία πρωτοπόρων ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιρειών αναπτύσσεται η τεχνογνωσία που θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα νοσοκομεία σε ευρεία κλίμακα.

Τα νοσοκομεία στα οποία υλοποιείται το πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έργο είναι:

1. Γενικό Νοσοκομείο Άγ. Γεώργιος, Χανίων – Ελλάδα

2. Ospedali Riunity di Ancona (AOR), Ανκόνα – Ιταλία

3. Νοσοκομείο Virgen de las Nieves of the Servicio Andaluz de Saluz (SAS)-Γρανάδα – Ισπανία

4. Νοσοκομείο de Mollet (HML), Mollet de Valles – Ισπανία

Αξίζει να σημειωθεί ότι από ελληνικής πλευράς συμμετέχει ενεργά το Πολυτεχνείο Κρήτης με αξιόλογη τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης της ενέργειας έχοντας διευρυμένο επί σειρά ετών φάσμα δράσεων σε διεθνές επίπεδο στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

To GREEN@Hospital χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. και κατά 50% από τους εταίρους του έργου και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2007-2013 και ειδικότερα στον άξονα που αφορά την ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT Policy Support Programme).

- Πρόκειται για πιλοτική κίνηση. Θα ακολουθήσουν ίσως και άλλα νοσοκομεία στην Ελλάδα; Ή και άλλοι φορείς. Ποιο το όραμα αυτής της κίνησης.

Το όραμα είναι να αναπτυχθεί η τεχνογνωσία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στα νοσοκομεία και να επιφέρει σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας, τις αντίστοιχες εκπομπές CO2 στο περιβάλλον με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.

-Υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία; Δηλαδή με παραδείγματα, ποια ήταν και ποια θα είναι η κατανάλωση ενέργειας, μετά την εφαρμογή του προγράμματος στο Νοσοκομείο Χανίων.

Με βάση τα τεχνικά στοιχεία και στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων του Νοσοκομείου Χανίων, η συνολική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση στο Νοσοκομείο Χανίων υπολογίζεται σε 21.557 ΜWh και αντιστοιχεί σε εκπομπές 11.971 tn CO2 ετησίως. Εκτιμάται ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων κατά 15% στους χώρους που έχουν επιλεγεί σε κάθε νοσοκομείο.

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται στην παρούσα φάση το πρόγραμμα. Πότε θα εφαρμοστεί πλήρως.

Όσον αφορά το νοσοκομείο Χανίων, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των υποδομών για την διεξαγωγή των μετρήσεων μέσω αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο και σχεδιάζονται τα υπολογιστικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση και αξιολόγηση των αλγορίθμων βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήματος. Αντίστοιχη πρόοδος έχει σημειωθεί και στα υπόλοιπα νοσοκομεία όπου υλοποιείται το GREEN@Hospital.

- Τι θα ευχόσασταν με την ολοκλήρωση του;

Η ολοκλήρωση του έργου να σηματοδοτήσει την έναρξη πρωτοβουλιών αξιοποίησης της παραγόμενης τεχνογνωσίας σε σημαντικό αριθμό νοσοκομείων της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και την προώθηση νέων καινοτόμων δράσεων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της παραγωγής καθαρής ενέργειας με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στην επιστημονική ομάδα του GREEN@Hospital (http://www.greenhospital-project.eu/) από το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχουν επίσης ο Κος Κώστας Καλαϊτζάκης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ο Σωτήρης Παπαντωνίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος, η Αριάδνη Βασιλομιχελάκη, ΜSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ο Νίκος Καμπέλης, MSc Επιχειρησιακή Έρευνα.

Από το Νοσοκομείο Χανίων την ομάδα έργου για το GREEN@Hospital απαρτίζουν ο κος Εμμανουήλ Παπαδογιάννης ως υπεύθυνος έργου, η Κα Στέλλα Νοδαράκη, ο Κος Κυριάκος Πολυζωίδης, ο Κος Μάμας Τζεμανάκης και η Κα Στέλλα Τσιριντάνη.

της Μίρκας Γιαννούλη
energia.gr