Διεθνής συνάντηση εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδομές από το EKT & τo δίκτυο EuroRIs-Net+

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του ευρωπαϊκού δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές (EuroRIs-Net+), διοργανώνει διεθνή συνάντηση εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδομές στις 5 Ιουλίου, στη Λισαβόνα. Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν ευρωπαϊκές πολιτικές, εθνικοί οδικοί χάρτες, καθώς και θέματα διαχείρισης των υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση των υποδομών με τη στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης των περιφερειών, αλλά και στις ηλεκτρονικές υποδομές.

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εθνικοί και περιφερειακοί φορείς που εμπλέκονται σε πολιτικές για έρευνα και περιφερειακή ανάπτυξη, ερευνητές και αρμόδιοι για τη διαχείριση των ερευνητικών υποδομών από την Ευρώπη και τρίτες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις εγγραφές είναι διαθέσιμες στη σελίδα: http://www.euroris-net.eu/content/eurorisnet-workshop-research-infrastructures-towards-2020
και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Γεωργία Τζένου, E-mail: tzenou@ekt.gr).

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου EuroRIs-Net+ από το ΕΚΤ και τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Πορτογαλίας (FCT) και της Κύπρου (Ίδρυμα Προώθησης της Έρευνας).

www.ekt.gr