Διευρύνουν την «περιβαλλοντική» τους συνεργασία Coca-Cola και WWF

Για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του Συστήματος της Coca-Cola συνεργάζονται η εν λόγω εταιρεία και το WWF (WorldWildlifeFund), ανακοινώνοντας νέους περιβαλλοντικούς στόχους.

Οι νέοι αυτοί στόχοι, που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις λοιπές δεσμεύσεις της Coca-Cola σε θέματα υγείας και ευεξίας και στήριξης των τοπικών κοινωνιών, επικεντρώνονται στη βιώσιμη διαχείριση του νερού, της ενέργειας και των συσκευασιών, καθώς και στη βιώσιμη διαθεσιμότητα γεωργικών συστατικών μέχρι και το 2020.

Αξιοποιώντας την μέχρι τώρα επιτυχία της σχεδόν δεκαετούς πλέον συνεργασίας τους, η Coca-Cola και το WWF συμφώνησαν να επεκτείνουν τις προσπάθειές τους, πετυχαίνοντας νέους φιλόδοξους στόχους εξοικονόμησης και επιδόσεων, προωθώντας την ενσωμάτωση της αξίας της φύσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και καλώντας εταίρους με σημαντική επιρροή να συμβάλουν στην επίλυση κοινών παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

«Στην Coca-Cola βασική δέσμευσή μας είναι η συνεργασία με τους εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και να διαχειριστούμε με υπεύθυνο τρόπο τους πόρους του πλανήτη. Καθώς αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο όπου οι φυσικοί πόροι υφίστανται πιέσεις, με αυξανόμενη την παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα και νερό, οφείλουμε να αναζητήσουμε λύσεις με αμοιβαίο όφελος για τις επιχειρήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και τη φύση. Η συνεργασία με το WWF θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πρόκληση για τη βελτίωση των προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας μας, ενώ η εμπειρία του WWF θα είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής μας απόδοσης, ορισμένους από τους οποίους το WWF μας βοήθησε να διαμορφώσουμε» δήλωσε ο Muhtar Kent, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της The Coca-Cola Company.

«Γινόμαστε μάρτυρες μιας ζήτησης χωρίς προηγούμενο όσον αφορά στους φυσικούς πόρους σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τον ίδιο όπως μέχρι σήμερα τρόπο θέτει σε κίνδυνο τα πάντα, περιλαμβανομένης και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων», σχολίασε ο Carter Roberts, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του WWF. «Η επίλυση των προβλημάτων αυτών βρίσκεται στη συνεργασία, και το έργο που έχουμε κάνει με την Coca-Cola έχει αποδείξει ότι η συνεργασία μπορεί να ενισχύσει και να επιταχύνει το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε».

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης και διευρυμένης συνεργασίας, η Coca-Cola και το WWF, ανέπτυξαν από κοινού νέους στόχους περιβαλλοντικής αειφορίας για το 2020 για το Σύστημα της Coca-Cola- την εταιρεία και τους περίπου 300 εμφιαλωτές της σε περισσότερες από 200 χώρες. Οι στόχοι περιλαμβάνουν:

1. Βελτίωση κατά 25% της αποδοτικότητας στη χρήση του νερού. Η Coca-Cola θα βελτιώσει την αποδοτικότητα της χρήσης νερού ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος, με την εισαγωγή λειτουργικών βελτιώσεων σε όλο το Σύστημά της. Ο στόχος αυτός συμπληρώνει την κατά 21,4% βελτίωση που επιτεύχθηκε από το 2004 μέχρι και το 2012.

2. Διατήρηση υγιών, ανθεκτικών συστημάτων γλυκών υδάτων. Η Coca-Cola και το WWF θα διευρύνουν την κοινή τους προσπάθεια προστασίας 11 βασικών περιοχών σε πέντε ηπείρους.

*Μεταξύ των οποίων λεκάνες απορροής ποταμών όπως ο Αμαζόνιος, ο Κόσι, ο Μεκόνγκ, ο Ρίο Γκράντε/Μπράβο, ο Γιανγκτσέ και ο Ζαμβέζης, οι λεκάνες απορροής του Μεγάλου Κοραλλιογενή Υφάλου και του Μεσοαμερικανικού Υφάλου, και σημαντικές περιοχές του ποταμού Αμούρ-Χέιλονγκ, του Ατλαντικού Δάσους και των Μεγάλων Πεδιάδων του Αμερικανικού Βορρά.

3. Μείωση των εκπομπών CO2 του «τελικού προϊόντος που φθάνει στον καταναλωτή» κατά 25%. Η Coca-Cola θα εργαστεί για να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της αλυσίδας αξίας των προϊόντων της, πραγματοποιώντας σημαντικές μειώσεις του αποτυπώματος άνθρακα σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, τους τύπους συσκευασίας, τον στόλο παραδόσεων, τον ψυκτικό εξοπλισμό και τη διαδικασία προμήθειας των συστατικών.

4. Υπεύθυνη προμήθεια για συσκευασίες PlantBottle™. Η Coca-Cola θα συνεργαστεί με το WWF για να αποτιμήσει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των υλικών φυτικής προέλευσης ως πιθανών υλικών προς χρήση στις συσκευασίεςPlantBottle™. Αυτό θα επιτρέψει στην Εταιρεία να επιτύχει το στόχο της για χρήση υλικών φυτικής προέλευσης σε ποσοστό μέχρι και 30% για όλες τις πλαστικές φιάλες τύπου PET, μέχρι το 2020.

5. Βιώσιμη προμήθεια των βασικών γεωργικών συστατικών. Η Coca-Cola θα εργαστεί ώστε να προμηθεύεται με βιώσιμο τρόπο τα βασικά συστατικά που χρησιμοποιεί, μεταξύ των οποίων ζαχαροκάλαμο, ζαχαρότευτλα, καλαμπόκι, τσάι, καφέ, φοινικέλαιο, σόγια, ίνες από πολτό και χαρτί, και πορτοκάλια. Η Coca-Cola έχει επίσης θεσπίσει Κατευθυντήριες Αρχές για τη Βιώσιμη Γεωργία και θα συνεργαστεί με το WWF για την εφαρμογή τους σε ολόκληρο το Σύστημα της Coca-Cola σε ότι αφορά σε αυτά τα βασικά συστατικά. Επιπρόσθετα, η Coca-Cola εργάζεται και για να προμηθεύεται με βιώσιμο τρόπο λεμόνια, σταφύλια, μήλα και μάνγκο.

Εκτός από τους στόχους που αναπτύχθηκαν και ανακοινώθηκαν από κοινού με το WWF, η Coca-Cola επιβεβαίωσε τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της για την αναπλήρωση του νερού και την ανάκτηση συσκευασιών μέχρι και το 2020 που συμπεριλαμβάνουν:

6. Αναπλήρωση σε ποσοστό 100% του χρησιμοποιούμενου νερού. Η Coca-Cola θα επιστρέφει στο περιβάλλον επεξεργασμένο νερό από τις διαδικασίες παραγωγής της σε επίπεδα που θα υποστηρίζουν τους υδρόβιους οργανισμούς, και θα αναπληρώνει το νερό που χρησιμοποιείται στα τελικά προϊόντα που παράγει, μέσω της συνέχισης των προγραμμάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων που υλοποιεί στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών και σε συνεργασία με εταίρους σε περισσότερες από 100 χώρες. Μέχρι σήμερα, οι σχετικές δραστηριότητες της Coca-Cola έχουν αναπληρώσει ένα ποσοστό που εκτιμάται σε 52% του όγκου προϊόντων, μέσω 468 σχετικών προγραμμάτων.

7. Επίτευξη ποσοστού ανάκτησης 75% των φιαλών και κουτιών σε αναπτυγμένες αγορές. Η Coca-Cola θα συνεργαστεί με τη βιομηχανία ποτών και με τοπικές οργανώσεις για να θεσπίσει μια αρχική βάση πληροφοριών, που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, στον τομέα αύξησης της ανάκτησης και ανακύκλωσης συσκευασιών σε αναπτυγμένες αγορές. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να μειώνει την ποσότητα υλικών και ενέργειας που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες της, ενώ επίσης θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο και ανανεώσιμο υλικό.

Από το 2007, η The Coca-Cola Company και το WWF συνεργάζονται για τη διατήρηση και προστασία των αποθεμάτων γλυκών υδάτων σε όλο τον κόσμο, συνεισφέροντας παράλληλα στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της Coca-Cola παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, η συνεργασία αυτή έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων, καθώς, μεταξύ άλλων, βελτίωσε την «οικολογική υγεία» των επτά σημαντικότερων λεκανών γλυκών υδάτων του κόσμου σε πέντε ηπείρους, βοήθησε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της χρήσης νερού στο Σύστημα της Coca-Cola κατά 20%, οδήγησε στην αποτροπή έκλυσης 5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων εκπομπών CO2 από όλες τις λειτουργίες παραγωγής της Coca-Cola παγκοσμίως, και προήγαγε περισσότερο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.