Επιστημονική Εκδήλωση στο ΕΜΠ: “Υδατικοί πόροι, υποδομές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση;”

Επιστημονική εκδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές του μαθήματος “Διαχείριση Υδατικών Πόρων”, ΔΠΜΣ ΕΜΠ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 ώρα 18:00 στην Αίθουσα τελετών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο: “Υδατικοί πόροι, υποδομές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση;”

Συντονιστές: Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης (διδάσκοντες)