Αλλάζει η πηγή χρηματοδότησης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά

Από τον Άξονα 1 του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης θα χρηματοδοτηθεί, τελικά, η επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με φορέα διαχείρισης την ΕΥΔ-ΕΠ Προσπελασιμότητα, όπως προκύπτει από έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε στην «Διαύγεια» από τον αρμόδιο Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε η αρχική ιδέα να χρηματοδοτηθεί το έργο της επέκτασης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ.