Παραμένει πρώτη στον κόσμο η ελληνική ναυτιλία

Την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης κατείχε η ελληνική ναυτιλία και το 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο ελληνόκτητος στόλο αριθμεί 3.428 πλοία, άνω των 1.000 κόρων, ενώ η συνολική χωρητικότητά του ανήλθε, το 2012, σε 245,14 εκατομμύρια dwt, αντιπροσωπεύοντας 15,56% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Επίσης, οι Ελληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 23,55% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων (αργού πετρελαίου), το 17,20% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην σε χωρητικότητα dwt και 12,51% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών / παραγώγων πετρελαίου σε χωρητικότητα dwt (εξαιρουμένων των υπό ναυπήγηση πλοίων).

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 304 πλοία (άνω των 1.000 κόρων) συνολικής χωρητικότητας 29,56 εκατ. dwt. Από τα πλοία αυτά, 102 είναι δεξαμενόπλοια που αντιπροσωπεύουν το 22,34% της παγκόσμιας ναυπηγούμενης χωρητικότητας (σε dwt) και συμπεριλαμβάνουν 32 δεξαμενόπλοια LNG/LPG που αντιστοιχούν στο 28,69% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt), καθώς και 134 φορτηγά πλοία που αντιστοιχούν σε 11,51% της συνολικής ναυπηγούμενης χωρητικότητας στην κάθε κατηγορία αντιστοίχως, 60 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αντιστοιχούν σε 9,39% της ναυπηγούμενης χωρητικότητας (dwt) και 8 άλλα πλοία.

Πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι οι παραγγελίες της ελληνικής πλοιοκτησίας το 2012 εξακολουθούν να υποδηλώνουν μία τάση διαφοροποίησης προς εξειδικευμένα πλοία όπως τα LNG, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και σε πλατφόρμες offshore και πλοία εξόρυξης πετρελαίου (drilling ships).

Ο μέσος όρος ηλικίας των υπό ελληνική σημαία πλοίων το 2012 ήταν 11,3 έτη -με 50% του στόλου ηλικίας μικρότερης των 10 ετών- και του ελληνόκτητου στόλου τα 10,2 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου ήταν 12,7 έτη.

Τέλος, η έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών τονίζει ότι το 2012, παρά τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία, τα έσοδα από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα ανήλθαν σε 13,286 δισ. ευρώ έναντι 14,097 δισ. ευρώ το 2011, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,75%. Επιπροσθέτως, η ναυτιλία παρείχε άμεσα ή έμμεσα απασχόληση σε 192.000 άτομα στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει στο εισαγωγικό του σημείωμα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, παρουσιάζοντας την έκθεση, η ελληνόκτητος ναυτιλία έχει την προοπτική να προσφέρει πολυάριθμες θέσεις εργασίας στους νέους που μαστίζονται από την ανεργία, προϋπόθεση ωστόσο είναι να υπάρξει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη ναυτολόγηση κατώτερων πληρωμάτων με όρους ανταγωνιστικούς.

Ο κ. Βενιάμης τονίζει ότι «είναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει την οξύτατη κρίση στην εθνική της οικονομία, η ναυτιλία διεθνώς λόγω του ενδημικού χαρακτήρα των έντονων διακυμάνσεων της ναυλαγοράς, αντιμετωπίζει βαθιά κρίση, μεγάλης έκτασης και διάρκειας».

Παράλληλα, αποδίδει τη βαθιά κρίση στη ναυτιλία σε τρεις κυρίως παράγοντες, στη μείωση των διακινούμενων φορτίων, στην υπερπροσφορά χωρητικότητας και στην αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνώς για επαρκή παροχή οικονομικής στήριξης.
energia.gr