Εξαρτημένη από το πετρέλαιο είναι η ελληνική οικονομία

Ιδιαίτερα εξαρτημένη από το πετρέλαιο είναι η χώρα μας, όπως προκύπτει από μελέτη του ΙΕΝΕ που εκπόνησαν η κ. Αργυρώ Ροϊνιώτη και ο κ. Κωστής Σταμπολής. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2011 η συμμετοχή του εισαγόμενου πετρελαίου στην τελική ενεργειακή κατανάλωση ήταν στο 62% (την τελευταία δεκαετία έφτανε κατά μέσο όρο το 67%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά μειώθηκε στο 62% λόγω της κρίσης).

Παρά τη μείωση της συμμετοχής του πετρελαίου λόγω της κρίσης, το ποσοστό του παραμένει κατά πολύ υψηλότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%.

Στη χώρα μας η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από πετρελαϊκά προϊόντα φτάνει το 98% στις μεταφορές, το 47% στον οικιακό τομέα, το 31% στη βιομηχανία (από 39% το 2010) και το 12% στο εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Η μελέτη του ΙΕΝΕ αναδεικνύει τη μεγάλη επιβάρυνση της οικονομίας από το εισαγόμενο πετρέλαιο, αλλά και το πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική οικονομία ως προς την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. H συμμετοχή των πετρελαιοειδών στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα υψηλή και αυτό οφείλεται στην αυξημένη χρήση πετρελαιοειδών στις μεταφορές, αλλά και στο ρόλο που παίζουν ως κύριο καύσιμο στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά. Παρόλα αυτά η χρήση πετρελαιοειδών στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να μειωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, στην περίπτωση των νησιών.

Η μελέτη αναλύει αυτούς τους όγκους εισαγωγών και εξαγωγών πετρελαίου και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών προέλευσης και προορισμού αυτών. Στη συνέχεια αναλύει τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Ερευνά επίσης την επίδραση των διεθνών τιμών πετρελαίου σε μακροοικονομικά μεγέθη, τις πιέσεις που δέχεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από τις εισαγωγές πετρελαίου, καθώς και το ρόλο του ισοζυγίου καυσίμων στο εμπορικό ισοζύγιο.

Τέλος, εξετάζονται παράγοντες – κλειδιά που συνδέονται με την απεξάρτηση από τις εισαγωγές, και παρουσιάζονται προτάσεις τόσο για τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης, όσο και για τη μείωση των εισαγωγών αργού.