Αναγκαίο το «πράσινο» πιστοποιητικό

«Τo επιχειρηματικό μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) μπορεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα με την εφαρμογή της χρηματοδότησης από τρίτους, μέσω μιας σύμπραξης κεφαλαίων ξένων επενδύσεων και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτελέσει επενδυτικό κίνητρο το υφιστάμενο και μελλοντικό κτιριακό απόθεμα είναι η εγκυρότητα των ΕΕΥ, καθώς και η ενίσχυση της εμπορικής αξίας των κτηρίων μέσω της Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης κτηρίου από διεθνείς αναγνωρισμένες μεθόδους και οργανισμούς».

Αυτά αναφέρει προς την «Κ.Ε.» ο Αρης Παπαδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΖΕΒ ΑΕΕΥ. Ο ίδιος σημειώνει ότι «οι ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητα στη χώρα μας για οποιαδήποτε χρήση, οικιακή ή επαγγελματική, θεωρούν αυτονόητο ότι το "πράσινο" πιστοποιητικό, όπως συμβαίνει στις χώρες της βόρειας Ευρώπης».enet.gr