Τι φέρνει και ποιοι ωφελούνται από το backloading

Σύμφωνα με το χρηματιστήριο ρύπων της Λειψίας, η τιμή του δικαιώματος την 1η Ιουλίου ήταν 4,06 ευρώ ο τόνος. Η χθεσινή τιμή μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το λεγόμενο backloading ήταν 4,55 ευρώ ο τόνος, ή αλλιώς 12,2% πάνω.

Βεβαίως η αύξηση αυτή καταγράφει την προσδοκία της αγοράς και όχι την πραγματική εφαρμογή του backloading το οποίο για να εγκριθεί οριστικά θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ωστόσο ήδη υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις και «ξαναγράφονται» τα σενάρια μεταξύ των εμπλεκομένων στην αγορά ενέργειας, οι οποίοι και επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις.

Κατ΄ αρχάς οι ηλεκτροπαραγωγοί και κυρίως η ΔΕΗ που αγοράζουν το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων που εκλύουν και καλούνται να ενσωματώσουν στο κόστος παραγωγής τους το αυξημένο κόστος των ρύπων: εκτιμάται ότι τουλάχιστον για φέτος τα δικαιώματα εκπομπής δε θα ξεφύγουν από την αρχική πρόβλεψη για κόστος της τάξης των 4,5 – 5 ευρώ ο τόνος. Το ενδεχόμενο να επιβεβαιωθεί η εκτίμηση για κόστος ρύπων της τάξης των 3 ευρώ ο τόνος, όπως είχε προσδιοριστεί –ορθά– τον Απρίλιο όταν και είχε απορριφθεί το backloading από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απομακρύνεται οριστικά μετά την τελευταία εξέλιξη. Στον αντίποδα θεωρείται πολύ δύσκολο οι τιμές να ξεφύγουν πέρα από τα 5 ευρώ. Με δεδομένο μάλιστα ότι στις αρχές του χρόνου η ΔΕΗ είχε ευνοηθεί από τις χαμηλές τιμές, η εξέλιξη του backloading και η αύξηση των τιμών των ρύπων εκτιμάται ότι θα ισοσκελίσει τα κοστολόγια στο ύψος των αρχικών υπολογισμών, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για φέτος, για τους καταναλωτές. Αυτό τουλάχιστον εκτιμά και η διοίκηση της εταιρείας που επί του παρόντος δηλώνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στους σχεδιασμούς από το θέμα των ρύπων.

Μεγάλοι κερδισμένοι από την εξέλιξη βεβαίως είναι οι εταιρείες ΑΠΕ, οι οποίες βλέπουν με το backloading να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή αυξημένων εσόδων στα πράσινα ταμεία, από όπου και αποπληρώνεται η παραγωγή των ανανεώσιμων μονάδων. Σε συνθήκες όπου ο ειδικός λογαριασμός των ΑΠΕ είναι ελλειμματικός και οι πληρωμές εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, η απόφαση για το backloading δημιουργεί θετική προσδοκία για βελτίωση των χρηματοροών και –έστω και οριακά– περιορισμό του ελλείμματος του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ.

Στον αντίποδα οι ενεργοβόροι καταναλωτές ανησυχούν εύλογα για πιθανή μετακύλιση του αυξημένου κόστους ενέργειας στα τιμολόγιά τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αυτό το σημείο πάντως η διαδικασία είναι πιο σύνθετη, με δεδομένο ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει αποφανθεί (υπόθεση κλωστοϋφαντουργίας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ) ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να επιβάλει ξεχωριστή χρέωση ρύπων στους πελάτες της. Αντίθετα το κόστος των ρύπων ενσωματώνεται στο ανταγωνιστικό κόστος της ενέργειας. Οπότε για να υποστούν τις αυξήσεις οι ενεργοβόροι καταναλωτές θα πρέπει να αποτυπωθεί η αύξηση στο κόστος της κιλοβατώρας δηλαδή στις προσφορές των μονάδων στη χονδρεμπορική αγορά και κατ’ επέκταση στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Από τη σκοπιά αυτή, οι εξελίξεις δημιουργούν ανησυχία στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας, δηλαδή τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω του ήδη υψηλού ενεργειακού κόστους, συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό (χάλυβες, τσιμέντα, αλουμίνια, υαλουργίες, κεραμοποιίες, χαρτοποιίες κλπ).
του Χάρη Φλουδόπουλου
capital.gr