Στο Ε9 οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν νομιμοποιηθεί

Κάθε ιδιοκτήτης που νομιμοποίησε τέτοιες επιφάνειες θα πρέπει το αμέσως επόμενο έτος να υποβάλει Ε9 με την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

«Παγίδα» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν νομιμοποιήσει τις αυθαίρετες κατασκευές κρύβει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα στοιχεία των αυθαίρετων κτισμάτων και των χώρων που άλλαξαν χρήση και νομιμοποιήθηκαν με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4014/2011 θα πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9.

Επί της ουσίας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που νομιμοποίησαν αυθαίρετες κατασκευές, από εδώ και στο εξής θα φορολογούνται για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα και θα πληρώνουν υψηλότερους φόρους. Δηλαδή, κάθε ιδιοκτήτης που νομιμοποίησε τέτοιες επιφάνειες θα πρέπει το αμέσως επόμενο έτος να υποβάλει Ε9 με την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των επιφανειών των κτισμάτων που θα λαμβάνονται υπόψη για να υπολογίζονται ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, οι φόροι μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και τα τεκμήρια διαβίωσης.

Οπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σε περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα κτίσματος υπερβαίνουν αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο ή την οικοδομική άδεια, ο υπόχρεος, για τις ανάγκες συμπλήρωσης του εντύπου Ε9, πρέπει να αναγράψει το πραγματικό γεγονός και όχι ό,τι αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια.

Επιπλέον, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου έλαβε υπόψη της ότι σύμφωνα με την παράγραφο 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, «για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του ίδιου νόμου, δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη».kathimerini.gr