ΕΜΠ:Ολοκλήρωση της 2ης Eβδομάδας Eπιχειρηματικότητας – Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με την SO Kwadraat, διοργάνωσε στο διάστημα 2 έως 8 Ιουλίου 2013, τη 2η «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» με συμμετοχή ομάδων του ΕΜΠ που κατέθεσαν μια νέα επιχειρηματική ιδέα η οποία συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους διερευνώντας παράλληλα τη δυνατότητα ίδρυσης επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της 2ης εβδομάδας επιχειρηματικότητας συμμετείχαν 15 ομάδες οι οποίες απαρτίζονταν από μέλη του ΕΜΠ όπως φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ αλλά και αποφοίτους των Σχολών του Ιδρύματος.

Κάθε ομάδα παρουσίασε πρώτα την επιχειρηματική της ιδέα και είχε εξατομικευμένη συνάντηση με εμπειρογνώμονα του Βελγικού μη-κερδοσκοπικού οργανισμού SO Kwadraat και τα στελέχη της ΜοΚΕ ΕΜΠ. Στη συνέχεια κάθε παρουσίασης πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις προοπτικές επιχειρηματικής αξιοποίησης κάθε επιχειρηματικής ιδέας και για τα ποικίλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τα μέλη των ομάδων.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα +30 210 772 2822, +30 210 772 2823 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mke.ntua.gr.